Retningslinjer for sensur ved lokalt gitt skriftlig eksamen i videregående opplæring

Ved lokalt gitt skriftlig eksamen skal hver besvarelse sensureres av to sensorer (jf. forskrift til opplæringslova §§ 3-30 og 4-23). Fylkeskommunen har ansvaret for å oppnevne sensorer.
Sensorene skal vurdere besvarelsene i samsvar med reglene i forskrift til opplæringslova.

Viktige dokumenter ved sensureringen

 og i de fagene der det foreligger:

 • Sensorveiledning
 • Vurderingsskjema

Det er kun rektor (for elever) og fylkeskommunen (for privatister) som kan avgjøre om kandidaten har fusket, jf. §§ 3-37 og 4-30. Dersom sensor har mistanke om at kandidaten har fusket til eksamen, skal sensor gi melding om dette til den fylkeskommunen som har ansvar for faget. Sensor skal sette karakter på besvarelsen ut fra reglene for vurdering i forskrift til opplæringslova.

Praktiske opplysninger

Ved å logge seg på PAS - eksamen får sensor tilgang til:

 • kontaktinformasjon til medsensor
 • eksamensoppgaven 
 • oversikt over alle besvarelser som skal vurderes samt kontaktinformasjon til skolen
 • informasjon om besvarelsen er levert digitalt eller på papir
 • å laste ned digitale besvarelser dagen etter at eksamen er avholdt
 • å utføre plagiatkontroll
 • å sette karakter

Informasjon om tilgang til PAS - eksamen får sensor i e-post i forbindelse med oppnevningsbrevet.

Besvarelser

Sensor kan få både papirbaserte og digitalt leverte besvarelser.

Besvarelser levert på papir

Sendingene med papirbesvarelser fra skolene skal inneholde:

 • følgebrev med kontaktinformasjon til sensorene, returadresse til skolen og oversikt over kandidater som har møtt
 • besvarelser med eventuelle vedlegg

Besvarelsene skal sendes som registrert post (bedriftspakke dør-til-dør eller ekspress over natten) så raskt som mulig etter at eksamen er avholdt. Sensor videresender til medsensor innen halvgått tid. Etter endt sensur, returneres besvarelsene til skolen. All forsendelse skal foregå som registrert post, bruk gateadresser.

Besvarelser levert digitalt

Digitale besvarelser lastes ned i PAS - eksamen dagen etter eksamen.

Sette karakterforslag

Sensorene må individuelt registrere sine karakterforslag i PAS - eksamen for samtlige besvarelser, før de i samråd med medsensor blir enig om og registrerer en endelig karakter.

Sette endelig karakter

Først når begge sensorene har satt sine karakterforslag og bekreftet i PAS - eksamen, vil de kunne se hverandres karakterforslag og sette endelig karakter. Dette kan gjøres enten pr.telefon eller ved at sensorene møtes. Det gjennomføres ikke fellessensur. Hvis sensorene avtaler å møtes, og dette krever reise, skal dette være avtalt på forhånd med oppdragsgiver. Endelig karakter føres i PAS - eksamen. Det er kun andresensor som har adgang til å registrere endelig karakter.

Uenighet om karaktersetting

Dersom sensorene ikke blir enige om endelig karakter, er det andresensor som avgjør, jfr. § 3-30, 6. ledd.

Manglende besvarelse

Dersom det mangler besvarelse til en kandidat som står oppført som deltatt i PAS - eksamen, må sensor ta kontakt med den aktuelle skolen/fylkeskommunen. Kontaktinformasjon vil være tilgjengelig i PAS - eksamen.

Sensurfrist

Sensurfristen står i oppdragsbrevet og må overholdes. Fristen for å sette endelig karakter vil du også se i PAS når du er innlogget.

Honorar

Grunnlaget for honorar er antallet sensurerte besvarelser. Det gis ikke honorar for kandidater som er registrert med MB (manglende besvarelse). Utlegg til porto refunderes etter avtale med oppdragsgiver. Ta kontakt med oppdragsgiver ved spørsmål om honorar.

Aktivitetskalender

‹‹ August 2019 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Neste aktiviteter:

Årshjul i forbindelse med rapportering

Designed by Aplia - Developed by Aplia - Powered by eZ Publish

Bottom

Designed by Aplia - Developed by Aplia - Powered by eZ Publish | Personvern | Logg inn

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.