Retningslinjer for oppgaveproduksjon

Hvordan lage eksamensoppgaver for lokalt gitt skriftlig eksamen
Styringsdokumentene finnes på denne nettsiden: www.vigoiks.no/eksamen

1. Instruks for fylkeskommunen/Oslo kommune (FK) som er ansvarlig for produksjon av eksamensoppgaver

a. Fordeling av fagkoder ligger i oversikten på www.vigoiks.no/eksamen/ansvar-for-oppgaver-og-sensur.

b. FK skal utarbeide 2 eksamensoppgaver i fagkodene som er tildelt (vår og høst) hvert kalenderår. Fagkoder med hvit bakgrunn skal utarbeides uavhengig av om oppmeldingstallet er kjent. Fagkoder med grå bakgrunn skal utarbeides hvis det er påmeldte kandidater på landsbasis etter oppmeldingsfristen på PrivatistWeb (2.februar / 16.september). Det er FK eget ansvar å følge med på oppmeldingstallene. 

Fagkoder med fet (uthevet) skrift er sentralt gitt, og her skal FK ikke utarbeide eksamensoppgaver.

c. Eksamensoppgavene skal kunne brukes av alle kandidater i hele landet.

d. FK skal oppnevne en oppgavenemd bestående av tre fagpersoner i hver fagkode. To personer har ansvar for oppgaveproduksjon, den tredje kvalitetssikrer innholdet i henhold til læreplanen og kompetansemålene som skal prøves. Oppgaven skal legges inn i standard oppgavemal http://www.vigoiks.no/eksamen/retningslinjer-for-oppgaveproduksjon/oppgavemal.

e. FK har ansvar for at eksamensoppgavene språkvaskes og deretter oversettes til nynorsk/bokmål. Eksamensoppgaven skal ligge samlet i ett dokument per fagkode – nynorsk først, deretter bokmål.

f. FK har ansvaret for å legge inn riktig eksamensdato i dokumentet før det lastes opp.

g. Eventuell forberedelsesdel og oppgavedel skal leveres i hver sin fil.

h. Alle dokumenter skal leveres som DOCX. Skal det leveres i andre filformater, må det være i et godkjent filformat, se liste på http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#tekniske-krav.

i. FK skal ha lastet opp alle eksamensoppgavene med eventuelle forberedelser til http://eksamen.udir.no/ senest 25. april (våreksamen) eller 25. oktober (høsteksamen). Det er kun PDF-utgaven av eksamensoppgaven som skal lastes opp. Der hvor det ikke er påmeldte, skal det ikke lastes opp eksamensoppgave.

j. FK er ansvarlig for å utarbeide kontrakter for samarbeid med oppgavenemdene og å utbetale honorar til oppgavenemdene etter satsene i egen fylkeskommune.

k. Husk å bruke sjekklisten når oppgaven er ferdig.

 

2. Instruks for fagpersoner i oppgavenemd som utarbeider eksamensoppgaver

a. Eksamensoppgavene er strengt konfidensielle inntil kl 09:00 eksamensdagen. Samarbeidet i oppgavenemdene og med FK som oppdragsgiver, må skje på en så sikker måte som praktisk mulig.

b. Eksamensoppgavene som produseres, skal kunne brukes av alle eksamenskandidater i denne fagkoden i hele landet.

c. Oppgavenemden består av tre fagpersoner. To lager selve oppgaven og den tredje kontrollerer faglig innhold og lettfattelig språk før den sendes til oppdragsgiveren for språkvask og oversettelse til nynorsk/bokmål.

d. Eksamensplanen inneholder informasjon om eksamenstid, om det er en todelt eksamen og om det skal foreligge en forberedelsesdel på forhånd. Se http://www.vigoiks.no/eksamen/datoer-for-eksamen.

e. Ved todelt eksamen, skal begge eksamensdeler være samlet i ett dokument samtidig som det tydelig kommer frem hva som er del 1 og del 2.

f. Når det er forberedelsesdel, skal den leveres oppdragsgiver (FK) som egen fil og være skrevet i malen som finnes på www.vigoiks.no/eksamen/retningslinjer-for-oppgaveproduksjon/oppgavemal.

g. Eksamensoppgaven skal leveres oppdragsgiver (FK) digitalt i malen som finnes på www.vigoiks.no/eksamen/retningslinjer-for-oppgaveproduksjon/oppgavemal.

h. Det er oppgavenemdas ansvar å fylle ut all informasjon på side 1 og 2 i forberedelsesdel og eksamensdel på korrekt måte.

i. Kandidaten skal kunne lese oppgaven digitalt, levere sin besvarelse digitalt og sensuren skal gjennomføres digitalt. Unntaksvis kan det være vedlegg i forberedelsesdelen eller i eksamensoppgaven som må leveres på papir. Dersom oppgaven inneholder vedlegg som skal leveres inn, må etterfølgende side være blank.

j. Oppgavenemda produserer eksamensoppgaven (inkludert eventuell forberedelsesdel) i den målform (bokmål eller nynorsk) som de selv ønsker. FK har ansvar for å oversette til den andre målformen.

k. Eksamensoppgaven skal utarbeides på grunnlag av læreplanen i faget. Det er kompetansemålene i læreplanen som beskriver kompetansen som det forventes at kandidaten viser i oppgavesvaret. Oppgavene skal være basert på en eller flere case. Ved hjelp av en momentliste, kan oppgaveprodusentene gi hint til kandidaten om hva som bør være med i besvarelsen. Unngå faktaspørsmål.

l. Honorar utbetales av den fylkeskommunen som er oppdragsgiver til de satser som gjelder i den fylkeskommunen.

m. Husk å bruke sjekklisten når oppgaven er ferdig.

Aktivitetskalender

‹‹ August 2018 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Neste aktiviteter:

Årshjul i forbindelse med rapportering

Designed by Aplia - Developed by Aplia - Powered by eZ Publish

Bottom

Designed by Aplia - Developed by Aplia - Powered by eZ Publish | Personvern | Logg inn

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.