Programområder

09. august 2019

I videregående opplæring blir det gjennomført et forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne i fem lærefag. Forsøkene skal gjennomføres i perioden høsten 2019 til høsten 2023. Det er laget egne læreplaner.

Forsøket blir organisert og utført av Nordland, Trøndelag, Oppland, Hedmark, Oslo og Agder fylkeskommuner.

09. august 2019

I videregående opplæring blir det gjennomført et forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne i åtte lærefag. Forsøkene skal gjennomføres i perioden høsten 2017 til høsten 2022. Det er laget egne læreplaner.

Forsøket blir organisert og utført av Nordland, Trøndelag, Oppland, Hedmark og Agder fylkeskommuner

24. mai 2018

I VIGO Kodeverksbase ligger det flere programområdekoder for grunnskoleopplæring. Nedenfor informerer vi om hvilken programområdekode som skal benyttes for de forskjellige tilbudene.

24. mai 2018

AOLOV0J---  Forberedende kurs for minoritetsspråklige

Koden benyttes av fylkeskommuner som velger å tilby elevene et år 0.Opplæring på AOLOV0J--- ligger utenfor tilbudsstrukturen (Rundskriv Udir-1-2017).Eleven bruker ikke av sin rett til videregående opplæringElevene har ikke rettigheter etter opplæringsloven (som f.eks spesialundervisning).

17. mars 2017

Kunnskapsdepartementet har vedtatt å opprette maritim elektriker som nytt lærefag fra høsten 2017. Mer info finner du her.

28. februar 2017

Viser til informasjon fra Udir vedr mer grunnskoleopplæring til ungdom.

Det er opprettet en egen programområdekode for disse tilbudene - GSGSK0MG--  Grunnskole, mer grunnskoleopplæring (16-24 år)

15. september 2016

Nye utdanningsprogram fra skoleåret 2016-2017

Medier og kommunikasjon

Kunst, design og arkitektur

16. desember 2015

Det er opprettet nytt programområde innen utdanningsprogrammet teknikk- og industriell produksjon:

TPPOK2----  Plast og kompositt
Det er et forsøk som starter opp høsten 2016 og i første omgang går ut våre 2018. Det er Buskerud som har fått godkjenning for forsøket.

04. august 2015

Enkelte fylkeskommuner oppretter ny opplæringstilbud som et alternativ til den offisielle programområdekoden (grunnkoden). Det kan være ønske om oppretting av ny koder innen eksisterende kategorier eller varianter.

09. mars 2015

Det er opprettet nytt lærefag innen helse- og oppvekstfag.

HSPOR3---- Portørfaget.
Til dette lærefaget er alle kategoriene lagt inn. Dvs F-, G-, G1, H-, I-, K-, K1, V- og Y-.
Inntakskravene er også på plass i kodeverksbasen.

06. mars 2015

Kunnskapsdepartementet endret navn på taktekkerfaget. Nytt navn er tak- og membrantekkerfaget.

Programområdekoden er den samme.

Les mer på Udir sine nettsider. 

20. januar 2015

Det er opprettet nytt programområde innen utdanningsprogrammet teknikk- og industriell produksjon.

TPMPT2----  Maritim produksjonsteknikk.
Det er et forsøk som starter opp høsten 2015 og i første omgang går ut våren 2018. Det er Sogn og Fjordane som har fått godkjenning for forsøket.

06. august 2014

For elever som får opplæring mot generell studiekompetanse (6-pack) er det fom skoleåret 2014-2015 opprettet programområdekode PBPBY4--6P. Denne koden erstatter PBPBY3--6P som blir satt passiv etter siste statistikklevering (ssbResultat) i oktober 2014. Minner også om PBPBY4VO-- som gjelder tilsvarende opplæring for voksne.

05. august 2014

Det er opprettet nytt lærefag innen bygg- og anleggsteknikk.

BABDR3---- Byggdrifterfaget. Dette er et særløp. I tillegg til grunnkoden er variantene G-, H-, I-, K- og Y- lagt inn i Vigo. Sentrale inntakskrav er også lagt inn.

07. april 2014

Buskerud, Vestfold og Nordland fylkeskommuner og Oslo kommune er valgt ut til å gjennomføre forsøk med 2 + 2 modell for agronom og gartner.

NAAGR3----  Agronom NAGAR3----  Gartnerfaget Kodene ligger i kodeversbasen. I tillegg er kategorien for lærekandidat (I-) lagt inn. Inntakskrav er også opprettet.

Ytterligere informasjon finner dere på Utdanningsdirektoratet.

07. april 2014

Det er opprettet nytt lærefag innen teknikk- og industriell produksjon.

TPIOM3----  Industrioppmålingsfaget.
Til dette lærefaget er alle kategoriene lagt inn. Dvs F-, G-, G1, H-, I-, K-, K1, V- og Y-. Inntakskravene er også på plass i kodeverksbasen. 

15. juli 2013

Utdanningsdirektoratet har sendt ut kode for repslagerfaget. Den blir DHREP3----. Alle varianter og inntakskrav er nå lagt inn i Vigo.

10. august 2012

Viklerfaget (ELVIK3----) er nytt lærefag fra høsten 2012. Det erstatter Vikler- og transformatormontørfaget (ELVTR3----).

10. august 2012

Enkelte fylkeskommuner gir tilbud om 491 timers kurs - teoriopplæring for yrkessjåfører. Kurset sikter mot prøve i yrkesjåførforskriften §16.

10. august 2012

Landslinjetilbudet - Yrkessjåførkurs for voksne, halvårig har fått ny programområdekode.

Bruk årshjulet

Aktivitetskalender

‹‹ August 2019 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Neste aktiviteter:

Designed by Aplia - Developed by Aplia - Powered by eZ Publish

Bottom

Designed by Aplia - Developed by Aplia - Powered by eZ Publish | Personvern | Logg inn

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.