Utdanningsdirektoratet(Udir)

Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i tilbudsstrukturen for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene etter at forslag om endringer har vært på offentlig høring. Endringene vil gjelde fra skoleåret 2020-21.

Utdanningssdirektoratet har lagt ut info her.

14. august 2018

Det innføres en ny ordning der elever fra Vg1 studiespesialisering kan gå over til Vg2 yrkesfag, og samtidig fullføre opplæringen på normert tid. Fylkeskommunene kan ta ordningen i bruk fra skoleåret 2018-2019.

Mer informasjon finner dere her.

09. juni 2018

I tilbudsstrukturen for fag- og yrkesopplæringen finner vi fag som ivaretar tradisjonelle håndverksfaglige teknikker, metoder og materialer. Fagene blir vurdert til å ha en kulturell verdi, som det av samfunnsmessige årsaker er viktig å videreføre, på tross av at fagene har et lite rekrutteringsbehov. 

Her finner der utfyllende informasjon.

Godkjente friskoler skal ha hele landet som inntaksområde, og skal stå åpne for alle som fyller vilkårene for inntak til offentlige skoler. Ytterligere informasjon finner dere her.

11. august 2017

Utdanningsdirektoratet har redegjort for reglene som gjelder inntak til videregående firskoler og hvilken dokumentasjon som kreves dersom eleven skal kunne tas inn utover ordinær treårig videregående skole. Tolkinguttalelsen finner dere her.

11. august 2017

Her finner dere aktuelle rundskriv fra Utdanningsdirektoratet.

16. mai 2017

Utdanningsdirektoratet har sendt ut Høring av endring i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen

Se også informasjon her.

Høringsfrist 4. september 2017.

28. mars 2017

Her finner dere informasjon vedr friskolene

  • Enhetlig registrering av data i videregående opplæring
  • Elevtall per 1. oktober og 1. april er grunnlag for beregning av tilskuddsberettiget elevtall
  • Trekk- og korreksjonsordningen – viktig rapportering av elevenes hjemfylke
  • Årlige innsamlinger
  • Rapportering til Lånekassen
  • Kvalitetssikring

06. september 2016

Fra 1. august 2016 er det innført en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk. 

Rundskriv Udir-3-2016 omhandler disse reglene.

Ytterligere informasjon finner dere her.

På Udir ligger "Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen"

09. august 2016

Utdanningsdirektoratet har lagt ut informasjon om omvalg. Den informasjonen finner du her. Vedrørende informasjon om hvilke fagkoder som skal skrives ut på dokumentasjonen ligger det eksempel her.

05. august 2016

Utdanningsdirektoratet har lagt ut informasjon om praksiskandidatordningen.

Informasjon finner dere her

Forsøksordningen med praksisbrev er forlenget til 2018.

19. juli 2016

Kommuner og fylkeskommuner kan tilby mer grunnskoleopplæring til ungdommer som har rett til videregående opplæring, men som likevel har behov for mer grunnskoleopplæring. Her finner du mer informasjon.

15. juni 2016

I forskrift til opplæringsloven § 24 er det fastsatt bestemmelser om innføringstakt for Kunnskapsløftet og overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet. I forskriftens § 24-6 og § 24-9 er det delegert til Utdanningsdirektoratet å fastsette hvilke fag fra Reform 94 som kan erstatte fag i Kunnskapsløftet, og hvilke fag i Kunnskapsløftet som kan erstatte fag i Reform 94.

Utfyllende informasjon finner du her.

20. mai 2016

Voksne kan ha rett på grunnskoleopplæring eller videregående opplæring for voksne. Her finner du mer informasjon.

26. april 2016

Utdanningsdirektoratet har lagt ut informasjon om nytt utdanningsprogram Medier og kommunikasjon som fra skoler2016-2017 blir et studieforberedende utdanningsprogram. Les mer her.

05. februar 2016

Utdanningsdirektoratet har lagt ut informasjon om nytt utdanningsprogam for Kunst, design og arkitektur. Les mer her.

05. februar 2016

Utdanningsdirektoratet har publisert en veiledning til fleksibilitet i fag- og timefordeling.

Veiledningen beskriver ordningen med fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring som trådte i kraft 1. august 2015

18. januar 2016

Fraværsgrensen skal gjelde for alle elever i videregående opplæring. Hensikten er å forhindre skulk. Fraværsgrensen, som ikke er formelt vedtatt, vil tre i kraft fra og med skoleåret 2016-2017.

Se utfyllende info her.

Aktivitetskalender

‹‹ Desember 2018 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Neste aktiviteter:

Årshjul i forbindelse med rapportering

Designed by Aplia - Developed by Aplia - Powered by eZ Publish

Bottom

Designed by Aplia - Developed by Aplia - Powered by eZ Publish | Personvern | Logg inn

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.