Ledere og kontaktpersoner i utdanningsavdelingene i fylkeskommunene

Oversikt over ledere og kontaktpersoner i utdanningsavdelingene i fylkeskommunene.

 

Fylke/funksjon

Navn

E-post

Telefon

 

Østfold

Fylkesdirektør

Solveig Olsen Fjærvik

solfje2@ostfoldfk.no

 

 

Seksjonssjef skole og bedrift

Erik Bråthen

eribra1@ostfoldfk.no

 

 

Seksjonssjef inntak og livslang læring

Bjørn Magnus Johansen

bjojoh8@ostfoldfk.no

 

 

Formidlingsansvarlig

Hans-Einar Rustøy Hansen

hanhan4@ostfoldfk.no

 

 

vilbli.no-redaktør

Kristin Pihlstrøm

kristinp@ostfoldfk.no

 

 

Ansvarlig for voksenopplæring

Hroar Gravning

hrogra@ostfoldfk.no

 

 

Ansvarlig for PPT og OT

Rita Magnussen Helvik

ritmag@ostfoldfk.no

 

 

Akershus

Utdanningssjef

John Arve Eide

John.arve.eide@afk.no

 

 

Fagopplæringsansvarlig

Aina Berntsen

aina.berntsen@akershus-fk.no

 

 

Inntaksleder

Hilde Dahlberg

hilde.dahlberg@afk.no

 

 

Formidlingsleder

Kathrine Liland

kathrine.liland@afk.no

 

 

vilbli.no-redaktør

Monika Feet

monika.feet@afk.no

 

 

Ansvarlig for voksenopplæring

Dagfinn Homme

dagfinn.homme@afk.no

 

 

Ansvarlig for OT

Morten Ellingsen

morten.ellingsen@afk.no

 

 

Oslo

 

postmottak@ude.oslo.kommune.no

 

 

Utdanningssjef

Astrid Søgnen

postmottak@ude.oslo.kommune.no

 

 

Fagopplæringssjef / ansvarlig for fagopplæring

Bente Fredheim

postmottak@ude.oslo.kommune.no

 

 

Inntaks- og formidlingsleder

Kari Wennemo

kari.wennemo@ude.oslo.kommune.no

 

 

Formidlingsansvarlig

Jarl Alnæs

jarl.alnaes@ude.oslo.kommune.no

 

 

vilbli.no-redaktør

Line Almark

line.almark@ude.oslo.kommune.no

 

 

Ansvarlig for voksenopplæring

Oslo Voksenopplæring

oslovo.servicesenter@ude.oslo.kommune.no

 

 

Ansvarlig for OT

Marianne Dietz

Marianne.dietz@ude.oslo.kommune.no

 

 

Hedmark

Utdanningssjef

Tore Gregersen

tore.gregersen@hedmark.org

 

 

Fagopplæringssjef / ansvarlig for fagopplæring

Turid Borud

turid.borud@hedmark.org

 

 

Inntaksleder

Kasper Tøstiengen

kasper.tostiengen@hedmark.org

 

 

Formidlingsleder

Merethe Lillehovde

merethe.lillehovde@hedmark.org

 

 

vilbli.no-redaktør

Unni Elisabeth Kronstad

unni.kronstad@hedmark.org

 

 

Ansvarlig for voksenopplæring

Turid Borud

turid.borud@hedmark.org

 

 

Ansvarlig for OT

Kasper Tøstiengen

kasper.tostiengen@hedmark.org

 

 

Oppland

 

inntak@oppland.org

 

 

Utdanningssjef

Inge Myklebust

inge.myklebust@oppland.org

 

 

Leder for Inntak og fagopplæring

Jørn Olav Bekkelund

jorn.olav.bekkelund@oppland.org

 

 

Inntaksansvarlig

Erik Melby

erik.melby@oppland.org

 

 

Formidlingsleder

Kjetil Storeheier Norheim

Kjetil.norheim@oppland.org

 

 

vilbli.no-redaktør

Elisabeth Berg Olsen

elisabeth.berg.olsen@oppland.org

 

 

Ansvarlig for voksenopplæring

Liv Kari Ringen

liv.kari.ringen@oppland.org

 

 

Ansvarlig for OT

Eirin Førsund

Eirin.forsund@oppland.org

 

 

Buskerud

 

utdanning@bfk.no

 

 

Utdanningssjef

Jan-Helge Atterås

jan-helge.atteras@bfk.no

 

 

Fagopplæringssjef / ansvarlig for fagopplæring

Olav Fjeldheim Horne

Olav.horne@bfk.no

 

 

Inntaksleder

Tuva Heen

tuva.heen@bfk.no

 

 

Formidlingsleder

Mariann Gustavsen

mariann.gustavsen@bfk.no

 

 

vilbli.no-redaktør

Astrid Kristiansen

astrid.kristiansen@bfk.no

 

 

Ansvarlig for voksenopplæring

Kjersti Hagen

kjersti.hagen@bfk.no

 

 

Ansvarlig for OT

Fredrik Karlsen

fredrik.karlsen@bfk.no

 

 

Vestfold

Direktør for Utdanning

Lisbeth Eek Svensson

lisbeths@vfk.no

 

 

Fagopplæringssjef / ansvarlig for fagopplæring

Kristina Rabe

kristnar@vfk.no

 

 

Inntaksleder

Svein Kristiansen

sveink@vfk.no

 

 

Formidlingsleder

Liv Marit Meyer Petersen

livp@vfk.no

 

 

vilbli.no-redaktør

Marianne Bakke

marianneba@vfk.no

 

 

Ansvarlig for voksenopplæring

Susanne Maria Hammernes

susannemarh@vfk.no

 

 

Ansvarlig for OT

Eva Skage

eva.skage@vfk.no

 

 

Telemark

Utdanningssjef

Helge Kristian Galdal

helge.galdal@t-fk.no 

 

 

Fagopplæringssjef / ansvarlig for fagopplæring

Hans Jacob Edvardsen

hans-jacob.edvardsen@t-fk.no

 

 

Inntaksleder

Marianne Dahl Hansen

marianne.dahl-hansen@t-fk.no

 

 

Formidlingsleder

Rannveig Haglund

rannveig.haglund@t-fk.no

 

 

vilbli.no-redaktør

Lene Røland

lene.roland@t-fk.no

 

 

Ansvarlig for voksenopplæring

Ellen Kristiansen

ellen.kristiansen@t-fk.no

 

 

Ansvarlig for OT

Heidi Staurheim

heidi.staurheim@t-fk.no

 

 

Aust-Agder

Utdanningssjef

Stein Kristiansen

stein.kristiansen@austagderfk.no

 

 

Fagopplæringssjef / ansvarlig for fagopplæring

Heidi Tveide

heidi.tveide@austagderfk.no

 

 

Inntaksleder

Anne Katrine Mortensen

anne.katrine.mortensen@austagderfk.no

 

 

Samordning formidling

Mette G. Simonsen

 mette.g.simonsen@austagderfk.no

 

 

vilbli.no-redaktør

Anne Katrine Mortensen

anne.katrine.mortensen@austagderfk.no

 

 

vilbli.no redaktør

Merethe Stendal-Karlsen

merethe.stendal-karlsen@austagderfk.no

   

Ansvarlig for voksenopplæring

Trine Nilsen

trine.nilsen@austagderfk.no

 

 

Ansvarlig for OT

Øystein Evensen

oistein.evensen@austagderfk.no

 

 

Systemansvarlig OT

Jim Atle Bjørgan

jim.atle.bjorgan@austagderfk.no

   

Vest-Agder

Utdanningssjef

Arly Hauge

arha@vaf.no

 

 

Fagopplæringssjef / ansvarlig for fagopplæring

Kai Tore Flottorp

ktf@vaf.no

 

 

Inntaksleder (fagleder)

Anne Synnøve J. Sundsteigen

ansu10@vaf.no

 

 

Seksjonsleder

Marianne K. Lorentzen

mkl@vaf.no

 

 

Formidlingsleder

Tove Karslrud

karl@vaf.no

 

 

Koordinator formidling

Daniela Murtic

dmu@vaf.no

 

 

vilbli.no-redaktør

Anne Synnøve J. Sundsteigen      

ansu10@vaf.no

 

 

Ansvarlig for voksenopplæring

Sheila Benestad

sb@vaf.no

 

 

Ansvarlig for OT

Marianne K. Lorentzen

mkl@vaf.no

 

 

Koordinator OT

Kirsten Mjaaland

kmj@vaf.no

 

 

Rogaland

Utdanningssjef

Joar Loland

joar.loland@rogfk.no

 

 

Fagopplæringssjef

Catrine Utne Pettersen

Catrine.utne.pettersen@rogfk.no

 

 

Inntaksleder (seksjonssjef)

Helge Eide

helge.eide@rogfk.no

 

 

Koordinator inntak

Monica Fodnestøl

Monica.eirin.fodnestol@rogfk.no

 

 

Formidlingsleder

Torbjørn Håmsø

torbjorn.hamso@rogfk.no

 

 

vilbli.no-redaktør

Bente Lovise Korsand

bente.korsand@rogfk.no

 

 

Ansvarlig for voksenopplæring

Siri Eidissen

siri.eidissen@rogfk.no

 

 

Ansvarlig for OT

Jan Øyvind Snørteland

jan.oyvind.snorteland@rogfk.no

 

 

Systemansvarlig OT

Elisabeth Haga

elisabeth.haga@rogfk.no

   

Hordaland

Fylkesdirektør Opplæring

Svein Heggheim

svein.heggheim@hfk.no

 

 

Fagopplæringssjef / ansvarlig for fagopplæring

Torbjørn Mjelstad

torbjorn.mjelstad@hfk.no

 

 

Inntaksleder

Elin Wikan

elin.wikan@hfk.no

 

 

Formidlingsleder

Torbjørn Mjelstad

torbjorn.mjelstad@hfk.no 

 

 

vilbli.no-redaktør

Kjersti Monstad Vea

Kjersti.monstad.vea@hfk.no

 

 

Ansvarlig for voksenopplæring

Per-Willy Mørk-Karlsen

per.willy.karlsen@hfk.no

 

 

Ansvarlig for OT

Nina Ludvigsen

nina.ludvigsen@hfk.no

 

 

Sogn og Fjordane

 

postmottak.sentraladm@sfj.no

 

 

Utdanningssjef

Bekka Skaasheim

bekka.skaasheim@sfj.no

 

 

Fagopplæringssjef / ansvarlig for fagopplæring

Sissel Brusegard

sissel.brusegard@sfj.no

 

 

Inntaksleder

Ingeborg Lie Fredheim

ingeborg.lie.fredheim@sfj.no

 

 

Formidlingsleder

Sissel Brusegard

sissel.brusegard@sfj.no

 

 

vilbli.no-redaktør

Svein Jarle Svedal

svein.jarle.svedal@sfj.no

 

 

Ansvarlig for voksenopplæring

Kenth Rune Teigen Måren

kenth.rune.teigen.måren@sfj.no

 

 

Ansvarlig for OT

Susan K. Halvorsen Husabø

Susan.Husabo@sfj.no

 

 

Møre og Romsdal

 

 

 

 

Fylkesutdanningssjef

Erik Brekken

erik.brekken@mrfylke.no

 

 

Fagopplæringssjef / ansvarlig for fagopplæring

Bjørnar Loe

bjornar.loe@mrfylke.no

 

 

Inntaksleder

Laila H.Tretnes Nielsen

laila.helen.tretnes.nielsen@mrfylke.no

 

 

Formidlingsleder

Venke Sandvik

venke.sandvik@mrfylke.no

 

 

vilbli.no-redaktør

Ingunn Bjarnar Hagen

ingunn.bjarnar.hagen@mrfylke.no

 

 

Ansvarlig for voksenopplæring

Inger Lise Trønningsdal

inger.lise.tronningsdal@mrfylke.no

 

 

Ansvarlig for OT

Rose Mari Skarset

rose.mari.skarset@mrfylke.no

 

 

Systemansvarlig OT

Laila H. Tretnes Nielsen

laila.nielsen@mrfylke.no

   

Trøndelag

Fylkesdirektør for utdanning

Vegard Iversen

vegiv@trondelagfylke.no

 

 

Seksjonsleder for fagopplæring

Lars Kristian Fossum

larsfos@trondelagfylke.no

 

 

Seksjonsleder for elevtjenester og inntak

Tore Bruem

torebru@trondelagfylke.no

   

Inntaksleder

Merete Lillemo Winther

merwin@trondelagfylke.no

 

 

Inntaksleder

Randi Hagnes Røsæg

ranros@trondelagfylke.no

   

Formidlingsleder

Hallgeir Wikdahl

halwi@trondelagfylke.no

 

 

Formidlingsleder

Brit Hepsøe

brihe@trondelagfylke.no

 

 

Vilbli.no redaktør (fagopplæring)

Elise Holtan Årbogen

eliar@trondelagfylke.no

   

Vilbli.no redaktør

Bjørg Holien

bjoho@trondelagfylke.no

 

 

Vilbli.no redaktør

Marianne Skog Nyborg

marnyb@trondelagfylke.no

 

 
 

Voksenopplæring

Herdis Floan

herfl@trondelagfylke.no

 

 

Ansvarlig OT

Lise Eriksen

liser@trondelagfylke.no

 

 

Systemansvarlig OT

Bjørg Holien

bjoho@trondelagfylke.no

   

Nordland

 

post@nfk.no

 

 

Utdanningssjef

Nina Ellingsen Høiskar

nina.ellingsen.hoiskar@nfk.no

 

 

Fagopplæringsansvarlig

Torild Birgitte Nilsen

tornil@nfk.no

 

 

Inntaksleder

Stian Ellefsen

stian.ellefsen@nfk.no

 

 

Formidlingsleder

Marit Ramskjell

marit.dalsvag.ramskjell@nfk.no

 

 

vilbli.no-redaktør

Hilde S. Nilsen

hildni@nfk.no

 

 

Ansvarlig for voksenopplæring

Pål Sjåvik

pal.stian.sjavik@nfk.no

 

 

Ansvarlig for OT

Terje Knutzen

terjkn@vgs.nfk.no

 

 

Troms

 

postmottak@tromsfylke.no

 

 

Utdanningssjef

Børre Knudtå

borre.knudtå@tromsfylke.no

 

 

Ansvarlig for fagopplæring

Marit Strand Hågensen

marit.haagensen@tromsfylke.no

 

 
         

Inntaksleder

Marit Strand Hågensen

marit.haagensen@tromsfylke.no

 

 

Formidlingsansvarlig

Ågoth Ydstie

agoth.ydstie@tromsfylke.no

 

 

vilbli.no-redaktør

Trond Hofsøy

trond.hofsoy@tromsfylke.no

 

 

Ansvarlig for voksenopplæring

Jill Hauan

jill.hauan@tromsfylke.no

 

 

Ansvarlig for OT

Nils Roger Ryeng Mathisen

nils.roger.mathisen@tromsfylke.no

 

 

Finnmark

Utdanningssjef

Margunn Blix

margunn.blix@ffk.no

 

 

Fagopplæringssjef / ansvarlig for fagopplæring

Elisabeth Klogh Hegge

elisabeth.klogh.hegge@ffk.no

 

 

Inntaksleder

Toni Elisabeth Håvardsrud

toni.elisabeth.havardsrud@ffk.no

 

 

Formidlingsleder

Toni Elisabeth Håvardsrud

toni.elisabeth.havardsrud@ffk.no

 

 
     

 

 

vilbli.no-redaktør

Elle Kirste Johnsen

Elle.Kirste.Johnsen@ffk.no

   

Ansvarlig for voksenopplæring

Toni Elisabeth Håvardsrud

toni.elisabeth.havardsrud@ffk.no

 

 

Ansvarlig for OT

Marit Strand Hågensen

marit.strand.hagensen@ffk.no

Designed by Aplia - Developed by Aplia - Powered by eZ Publish

Bottom

Designed by Aplia - Developed by Aplia - Powered by eZ Publish | Personvern | Logg inn

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.