Accessibility Tools

Vigo IKS ivaretar utvikling og forvaltning av fylkeskommunenes felles IT-systemer innen utdanning, samferdsel og teknologi.

Hvem er Vigo IKS?

Vigo IKS Logo

Vigo IKS (interkommunalt selskap) ivaretar utvikling og forvaltning av fylkeskommunenes felles IT-systemer innen videregående opplæring, samferdsel og teknologi.

Selskapet eies av fylkeskommunene og styres av et representantskap med et medlem fra hver fylkeskommune og et fra Oslo kommune, samt et styre. Vigo IKS har hovedkontor i Porsgrunn med 40 faste ansatte. Selskapet frikjøper ansatte fra fylkeskommunene ved behov.

Vigo values illustration Samhandle Samordne Samarbeide

Siste nyheter​

Viktige datoer

Det er ingen kommende hendelser.