Til hovedinnhold

Kandidatpålogging

Hvor finner skoleadministrator veiledning om eksamensdagen?

Skoleadministrator kan hente eksamensmateriell, registrere gruppeansvarlig, skrive ut kandidatnummer og -passord og hente dagspassord i PAS - eksamen. Du kan se en film om hvordan skoleadministrator gjør det ved å trykke på lenken https://vimeo.com/145125948.

Skal kandidatene logge seg på PAS - eksamen?

Kandidatpåloggingen er via nettsiden https://pgsa.udir.no.

Hva trenger kandidaten for pålogging på eksamensdagen?

  • Enten brukernavn og passord som skoleadministrator henter i PAS - eksamen
  • Eller Feidebruker og sin vanlige Feidepålogging.

Hvordan bekrefter skolen identiteten til kandidaten på eksamensdagen?

  • Enten ved å skrive dagspassordet på kandidatens pc etter at kandidaten har logget inn.
  • Eller ved å bekrefte i kandidatmonitor etter at kandidaten har logget inn.

Hvis kandidaten logger inn med Feide, trenger de da mobiltelefon?

Nei – det kreves av Feidebrukere som skal administrere eksamen, men ikke av kandidater.

Kan kandidaten logge inn via ID-porten?

Nei, kandidaten skal logge seg på i PGS - eksamen.

Vi får ikke tilgang til PAS - eksamen. Hva kan feilen være?

Sjekk med IKT-ansvarlig at nødvendige oppdateringer er utført for våreksamen. Du finner tekniske krav ved å trykke på lenken https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#tekniske-krav.

Kandidatene får ikke lastet ned eksamensoppgaven i PGS - eksamen. Hva gjør vi?

Skolen (for sine elever) og fylkeskommunen (for privatister) må selv sørge for å trykke opp eksamensoppgavene og ha disse tilgjengelig i eksamenslokalet. Oppgavene gjøres tilgjengelig i PAS - eksamen 14 dager før første skriftlige eksamen.  

Kandidatene får ikke lastet opp eksamensbesvarelsen i PGS - eksamen. Hva gjør vi?

Det er tre alternative måter skoleadministrator kan levere besvarelsen på:

  • Gruppeansvarlig/Skoleadministrator kan ta imot filen og laste den opp/levere den på vegne av kandidaten i kandidatmonitor.
  • Skolen kan skrive ut besvarelsen og sende den til sensor med posten.
  • Hvis det gjelder mange besvarelser, kan gruppeansvarlig/skoleadministrator bruke gruppeopplastingsfunksjonen i PGSA.
Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler