Accessibility Tools

vigo workshop

Er du lederen som kan utvikle oss videre?

Vigo er i sterk vekst og søker nå ny daglig leder. Selskapet ivaretar utvikling og forvaltning av fylkeskommunenes felles IT-systemer innen utdanning, samferdsel og fellestjenester.

 Over 400.000 elever og ansatte i landets videregående skoler bruker løsningene våre, og siden 2022 har vi også levert løsninger innen samferdselsområdet. I tillegg ser vi nå en økende etterspørsel etter IT-løsninger knyttet til fylkeskommunenes øvrige lovpålagte fellestjenester. 

Sammen med ansatte, eiere og partnere skal du som leder sørge for at Vigo realiserer målene om stadig bedre og mer effektive IKT-løsninger for alle våre viktige brukere.

Den vi søker bør ha god strategisk forståelse og en inkluderende og tydelig lederstil. Forståelse og interesse for digital teknologi er nødvendig, og det er viktig med god innsikt i offentlig sektor.

Som interkommunalt selskap har vi et bredt eierskap og omfattende samhandling og kontakt med fagpersoner og ledere i hele landet. Tjenestene vi leverer og videreutvikler er av samfunnsmessig betydning, derfor innebærer også lederrollen i Vigo en rekke (positive) dimensjoner utover det som tradisjonelt omfattes av daglig leder-rollen. Vi gjør en forskjell!

Les mer på siden til Prime Executive

Del på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn