Accessibility Tools

bilde av novari iks midlertidig logo

Fra Vigo IKS til Novari IKS

Det interkommunale selskapet Vigo IKS skifter navn til Novari IKS. I denne saken kan du lese om årsaken til navnendringen.

Allerede i 1991 startet arbeidet med å etablere et fylkessamarbeid for felles system for fagopplæring. I 1996 ble en driftsorganisasjon opprettet og i 1997 ble VIGO-systemet utviklet som et felles inntakssystem for videregående opplæring.

I årene som fulgte ble VIGO-systemet videreutviklet, og i 2012 ble samarbeidet formelt etablert som et interkommunalt selskap. Vigo IKS ble valgt som skrivemåte for å skille selskapet fra VIGO-systemet. Etter hvert så fylkene et behov for samarbeid også innenfor nye fagområder, og som en følge av dette ble det i 2021 vedtatt en ny selskapsavtale, der man åpner for at Vigo IKS kan påta seg nytt ansvar innenfor flere områder. I 2022 ble Samferdsel et nytt ansvarsområde. Selskapsavtalen åpner for at også andre områder kan tas inn dersom eierne vedtar dette.

I dette momentet dukket spørsmålet om navnendring opp da navnet Vigo IKS assosieres sterkt med videregående opplæring. I 2023 ble det derfor besluttet at selskapet skulle endre navn.

Det ble gjennomført en navnekonkurranse våren 2023, der alle fylker, selskapets styre og representantskap samt selskapets ansatte ble invitert til å delta. Novari IKS ble til slutt valgt som nytt navn på selskapet etter en rådgivende avstemning.

Novari (latinsk) betyr “å være ny” og er avledet av «novare» som betyr å innovere, fornye, være i forandring og prosess. Novari kan også assosieres med “noe varig” altså “noe som varer”.

Vi er fortsatt et interkommunalt selskap som eies av alle fylkeskommunene og Oslo kommune.

Navnendringen gjelder allerede fra 1.januar 2024, ved at vi innfører en midlertidig logo og fremstår som Novari. Formelt endres navnet når alle vedtak fra våre eiere er på plass. (Frem til det er vi altså formelt fortsatt Vigo IKS (dvs når det gjelder fakturering, org nr osv.)

Arbeidet med ny grafisk profil er i gang og ny logo vil være på plass sommeren 2024. Selskapet vil i mellomtiden fremstå med en enkel midlertidig logo.

Vi gleder oss til vår nye grafiske profil er på plass og ser fram til et fortsatt godt og spennende samarbeid med våre eiere og oppdragsgivere i 2024!

Del på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn