Til hovedinnhold

Fag

Komprimert opplæring mot sentralt gitt Vg3 eksamen Fagbrev på jobb

Det er opprettet to nye fagkoder for kroppsøving i forbindelse med kryssløp til IKT-servicefag.

I videregående opplæring blir det gjennomført et forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne i åtte lærefag. Det er laget egne læreplaner.

Det er opprettet en felles fagkode for praksisbrevprøven.

Faget yrkesfaglig fordypning (YFF) erstatter faget prosjekt til fordypning (PFO) fra og med skoleåret 2016-2017.

Det er fastsatt læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge. Læreplanen kan benyttes både innen studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Fagkoden skal benyttes for lærlinger som får fagopplæring i skole (alternativ Vg3 i skole).

Enkelte fylkeskommuner gir en komprimert opplæring i programfag for praksiskandidater, eller lærlinger med full opplæring i bedrift, som skal ta skriftlig eksamen på Vg3.

Det er opprettet fagkoder for minoritetsspråklige elever som går i forberedende kurs (innføringskurs). 

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler