Til hovedinnhold

Fagkoder for forberedende kurs (innføringskurs)

Det er opprettet fagkoder for minoritetsspråklige elever som går i forberedende kurs (innføringskurs). 

De nye fagkodene er:

Fagkode

Navn

AENG101

Engelsk skriftlig, forberedende min.språklig

AENG102

Engelsk muntlig, forberedende min.språklig 

AKRO101

Kroppsøving, forberedende min.språklig

AMAT101

Matematikk, forberedende min.språklig

ANAT101

Naturfag, forberedende min.språklig

ANOR101

Norsk skriftlig, forberedende min.språklig

ANOR102

Norsk muntlig, forberedende min.språklig

ASAF101

Samfunnsfag, forberedende min.språklig

AFSP101

Fremmedspråk, forberedende min.språklig

AGEO101

Geografi, forberedende min.språklig

AHIS101

Historie, forberedende min.språklig

AFAG101

Uspesifisert fag, forberedende min.språklig

AFAG102

Uspesifisert fag, forberedende min.språklig

AFAG103

Uspesifisert fag, forberedende min.språklig

Alle kodene starter med for å knytte dette til AOLOV0J---- eller AOLOV0J-NM. Det er opprettet tre uspesifiserte fag som kan benyttes dersom de andre fagkodene ikke passer.

Fagkoden har ikke et fastsatt timetall. Den enkelte skole må derfor legge inn aktuelt timetall for hver enkelt elev. Se nærmere informasjon om dette i brukerhåndbøkene for de aktuelle skoleadministrative systemene.

Fagkoden kommer ikke fra Grep, men er godkjent av Udir og SSB som bruk i forbindelse med rapportering av offentlig statistikk.

Vi minner også om programområdekodene som skal benyttes i forbindelse med denne opplæringen:

Programområdekode

Programområde

AOLOV0J---

Forberedende kurs (innføringskurs) for minorietsspråklige

AOLOV0J-NM

Innføringskurs i norsk for minoritetsspråklige

Den enkelte fylkeskommune må informere sine skoler om det nye kodeverket.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler