Til hovedinnhold

Innføringstilbud for språklige minoriteter innen videregående opplæring

For å være deltaker i et innføringstilbud må eleven ha rett til særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter jf Opplæringslova § 3-12.

Målet med innføringstilbud er at elevene så raskt som mulig skal lære seg tilstrekkelig norsk til å følge den ordinære opplæringen i norsk skole og nå kompetansemålene i Kunnskapsløftet.

Eleven skal tas inn til et Vg1 i tilbudsstrukturen (Rundskriv Udir 1/2021) og har rett til å komme inn på ett av tre utdanningsprogram.

Elever som går i et innføringstilbud, bruker av sin rett til videregående opplæring.

Innføringstilbud er et overgangstilbud som maksimalt skal vare i to år. Tilbudet kan tas ut i grunnskolen og/eller videregående opplæring. I noen tilfeller kan tilbudet starte i grunnskolen og avsluttes i videregående opplæring. Se også informasjon om Grunnskole med innføringstilbud for minoritetsspråklige GSGSK0J-GR.

  

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler