Til hovedinnhold

Programområder

Utdanningsprogram for elektrofag endrer navn til elektro og datateknologi.

Utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon endrer navn til teknologi- og industrifag. 

Kunnskapsdepartementet har nå fastsatt navn på de nye utdanningsprogrammene på Vg1.

Enkelte fylkeskommuner oppretter ny opplæringstilbud som et alternativ til den offisielle programområdekoden (grunnkoden).

I videregående opplæring blir det gjennomført et forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne i åtte lærefag.

I videregående opplæring blir det gjennomført et forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne i fem lærefag.

I VIGO Kodeverksbase ligger det flere programområdekoder for grunnskoleopplæring. Nedenfor informerer vi om hvilken programområdekode som skal benyttes for de forskjellige tilbudene.

AOLOV0J---  Forberedende kurs for minoritetsspråklige

Nye utdanningsprogram fra skoleåret 2016-2017

Medier og kommunikasjon

Kunst, design og arkitektur

Buskerud, Vestfold og Nordland fylkeskommuner og Oslo kommune er valgt ut til å gjennomføre forsøk med 2 + 2 modell for agronom og gartner.

Enkelte fylkeskommuner gir tilbud om 491 timers kurs - teoriopplæring for yrkessjåfører. Kurset sikter mot prøve i yrkesjåførforskriften §16.

Landslinjetilbudet - Yrkessjåførkurs for voksne, halvårig har fått ny programområdekode.

Det er utarbeidet nytt kodeverk og nye rutiner for opplæringsløp for programområder med P og N i 7. posisjon.

Det er mange forskjellige PBPBY-koder. Her informerer vi om hvilke koder som skal benyttes og til hvilken opplæring.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler