Til hovedinnhold

Programområdekoder for grunnskoleopplæring

I VIGO Kodeverksbase ligger det flere programområdekoder for grunnskoleopplæring. Nedenfor informerer vi om hvilken programområdekode som skal benyttes for de forskjellige tilbudene.

Det kan være ønske om oppretting av ny koder innen eksisterende kategorier eller varianter.

GSGSK0----  Grunnskole
Koden benyttes for de ordinære grunnskoletilbudene.

GSGSK0C---  Grunnskole for minoritetsspråklige
Koden benyttes for de ordinære grunnskoletilbudene som er tilrettelagt for minoritetsspråklige.

GSGSK0J-GR  Grunnskole med innføringstilbud for minoritetsspråklig
(Tidligere programområdenavn Innføringsår med grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige)

 • Koden benyttes for elever som kommer inn under innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever.
 • De skal har rett til særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter jf Opplæringslova § 2-8.
 • Dvs elevene skal være i ungdomsskolealder.
 • Tilbudet skal kvalifisere for inntak til videregående opplæring.

GSGSK0MG--  Grunnskole, mer grunnskoleopplæring (16-24 år)
Koden benyttes for ungdom som får grunnskoleopplæring etter Opplæringslova § 4A-1, andre ledd.

For å kunne få et tilbud om mer grunnskoleopplæring må ungdommen

 • være under 24 år gammel
 • ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven Opplæringslova § 3-1
 • ha behov for mer grunnskoleopplæring for å kunne fullføre videregående opplæring
 • ha lovlig opphold i landet 

Etter gjennomført GSGSK0MG-- har ungdommen rett til full videregående opplæring.
Ungdommer som mottar dette tilbudet regnes som deltakere (ikke elever) og bruker derfor ikke av ungdomsretten.

Utfyllende informasjon finner du på udir.no.

GSGSK0VO--  Grunnskole for voksne
Koden benyttes for elever som har rett til grunnskoleopplæring for voksne etter Opplæringslova § 4A-1, første ledd.

GSGSK0MV--   Forberedende voksenopplæring (FVO)
Opplæringstilbudet er i regi av Kompetanse Norge.
Det er et forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på nivået under videregående opplæring.

Utfyllende informasjon finner du på Kompetanse Norge.  

Det er opprettet egne fagkoder for denne opplæringen
Gjelder engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag.
Vurderingsform: 

 • modul 1 og 2   Godkjent / Ikke godkjent
 • modul 3           Tallkarakterer 1-6
 • modul 4           Tallkarakterer 1-6 - standpunktkarakter og kandidaten kan blir trukket ut til eksamen.

Det er kun modul 4 som blir importert i VIGO og er med i poengberegningen.
Fullført alle fag på modul 4 gir grunnlag for inntak til videregående opplæring.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler