Til hovedinnhold

Innmelding av nye skoler eller endring av eksisterende skoler.

Det er inntakskontoret i den enkelte fylkeskommune som må søke om nytt skolenummer. Slik søknad sendes til Vigo kodeverksgruppe.

Det er vedtatt følgende rutine vedr tildeling av skolenummer:

Skoler som endrer tilhørighet fra kommunal/fylkeskommunal til privat eller motsatt:
     Det tildeles nytt skolenummer.

Skoler som flytter til annet lokale med sammen skolenavn:
     Samme skolenummer beholdes.

Skoler slås sammen og flytter inn i en av de eksisterende skolene, og hvor det ene skolenavnet beholdes:
     Beholder den aktive skolen sitt skolenummer.
     Den/de andre skolenummerne sette passiv.

To eller flere skoler slås sammen og flyter til nye lokaler med nytt navn:
     Det tildeles nytt skolenummer.

  

For private grunnskoler må fylkene sende inn skjema om nytt skolenummer. Dette skolenummeret skal ligge i serie for aktuelt fylke (Dvs starte med fylkesnummer).

Private videregående skoler må henvende seg til Utdanningsdirektoratet for å få et skolenummer (på tre siffer).

  

Ved innmelding skal dette skjema benyttes: 

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler