Accessibility Tools

vigo møte

Ledig stilling: Prosjektleder for kontraktsforvaltning

Ønsker du en sentral prosjektlederrolle i et ledende IT- og digitaliseringsselskap? Vil du være en drivkraft for samfunnsnyttig endring i offentlig sektor? Trives du i grensesnittet mellom utviklingsteam, leverandører, kunder og prosjektledelse? Da bør du lese videre - vi har en ledig stilling som prosjektleder for kontraktsforvaltning.

Vi har en ledig stilling og ser nå etter en prosjektleder som vil bli en del av vårt voksende team, med ansvar for vår kontraktsforvaltning av FDV-system. Vigo IKS er et interkommunalt selskap som eies av alle landets fylkeskommuner og Oslo kommune. Selskapets viktigste oppgave er å forenkle, forbedre og fornye offentlig forvaltning gjennom utvikling av felles IT-løsninger. Vårt hovedfokus er innen videregående opplæring, samferdsel og teknologi, men vi bidrar også på flere andre områder for å digitalisere offentlig forvaltning i Norge. Felles for prosjektene våre er at de er synlige, har samfunnsverdi og baserer seg på moderne teknologi.

Om stillingen

Som prosjektleder for kontraktsforvaltning vil du ha ansvar for å koordinere og ferdigstille implementeringen av FDV-systemet ISY Road. Systemet brukes av alle fylkeskommunene, foruten Oslo, for planlegging av vedlikehold og drift av veinettet. Du vil i så måte opptre som et mellomledd mellom leverandør og bruker, hvor du vil arbeide med kontinuerlig utvikling av løsningen ut ifra fylkeskommunenes behov. Du vil også være en viktig fagressurs i nye anskaffelsesprosjekter og pågående leveranser.

Ansvarsområdet vil blant annet inkludere:

 • Ansvar for kontraktsforvaltning av systemet, inkludert oppfølging av kontraktsforpliktelser og samarbeid med leverandører
 • Koordinering og samarbeid med leverandører, fylkeskommuner og interne interessenter for å sikre vellykket implementering og videreutvikling av løsningen
 • Behovskartlegging og brukerstøtte for brukere i fylkeskommunene, for å sikre optimal utnyttelse av ISY Road og sikre gevinstrealisering
 • Overvåkning og håndtering av eventuelle risikoer eller utfordringer i prosjekt og forvaltningsfasen
 • Bistå med integrasjon mot andre programvareløsninger
 • Oppgaver og ansvar kan endre seg etter selskapets behov

Hva skal til for å lykkes hos oss?

For denne stillingen er din motivasjon og personlige egenskaper det viktigste for oss. Vi ser etter deg som trives med å arbeide med komplekse problemstillinger. Du er en lagspiller som vet at de resultatene utvikles i fellesskap, du tar initiativ og får ting til å skje. Om du evner å se helheten, samt er god til å skape relasjoner og koordinere arbeid på tvers av ulike aktører, har du allerede gode forutsetninger for å lykkes.

Vi ser gjerne at du har teknisk forståelse og IKT-kompetanse, samt evner å sette deg inn i komplekse systemer og kontrakter. Erfaring innen kontraktsforvaltning, prosjektledelse og gevinstrealisering vil være en fordel. Vi ser gjerne at du har relevant utdanning innen tekniske fag eller merkantile fag, men praktisk erfaring kan kompensere for dette. Kjennskap til samferdselssektoren er videre fordelaktig. Arbeidsspråket er norsk, så det er nødvendig med god norsk formuleringsevne, både muntlig og skriftlig.

Hva kan vi tilby deg?

Vi tilbyr en spennende hverdag i et dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø, hvor du vil få være med på å forme og utvikle fremtidens digitale løsninger for fylkeskommunene.

Videre tilbyr vi:

 • En viktig rolle i et ledende IT- og digitaliseringsselskap i sterk vekst.
 • En arbeidsplass som verdsetter og støtter din faglige utvikling, hvor du får arbeide med dyktige og engasjerte kollegaer i tverrfaglige team.
 • Gode muligheter til lære og videreutvikle deg gjennom å arbeide med varierte oppgaver og tjenesteområder, i tillegg til relevante kurs og sertifiseringer.
 • En fleksibel arbeidshverdag der du kan jobbe fra din egen by eller hjemmefra og likevel være en viktig del av vårt selskap, vår seksjon og våre dedikerte team. Vi planlegger også å åpne et kontor i Oslo i 2024.
 • Trygge arbeidsforhold, konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Har du spørsmål til stillingen? Ta kontakt med seksjonsleder for samferdsel, Bjørn Harald Sti, på telefonnummer 469 42 978.

Les mer på finn.no

Del på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn