Accessibility Tools

bilde av ansatte

Ledig stilling: Service Level Manager

Ønsker du en sentral rolle i et ledende IT- og digitaliseringsselskap i sterk vekst? Vil du være med på å forme fremtidens tjenestekvalitet? Trives du i grensesnittet mellom utviklingsteam, leverandører, kunder og prosessledelse? Bli en del av vårt voksende team og ta tjenestekvaliteten til nye høyder - vi har en ledig stilling.

Ledig stilling. Vigo IKS er et interkommunalt selskap som eies av alle landets fylkeskommuner og Oslo kommune. Selskapets viktigste oppgave er å forenkle, forbedre og fornye offentlig forvaltning gjennom utvikling av felles IT-løsninger. Vårt hovedfokus er innen videregående opplæring, samferdsel og teknologi, men vi bidrar også på flere andre områder for å digitalisere offentlig forvaltning i Norge. Vi er et selskap i vekst og i denne ledige stillingen er vi på jakt etter en dyktig og engasjert Service Level Manager til et av våre tjenesteteam!

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Som Service Level Manger hos oss vil du spille en sentral rolle i å bygge opp vårt serviceapparat. Du vil ha ansvar for å etablere og følge opp tiltak for å sikre effektiv drift og forvaltning av produkter og tjenester i tjenesteteamet. Teamet har ansvar for programvare for planlegging, prosjektering og utbygging av veiprosjekter. Du vil samarbeide tett med både prosjektledere og tjenesteansvarlige. Vi følger i dag opp digitale tjenester som er utviklet internt og eksternt. Tjenestene leveres både direkte og gjennom systemleverandører.

Du vil ha særlig ansvar for å ha en helhetsoversikt over tjenester, prosesser og produkter, samt hvordan disse spiller sammen for å muliggjøre verdiskapning på kundesiden. Dette innbefatter god kommunikasjon og informasjon til samtlige fylkeskommuner (kunden) og leverandørene.

Arbeidsoppgaver vil kunne inkludere:

 • Ansvar for å følge opp at tjenesteleveransene fra leverandør er i henhold til kontrakt, SLA-kravene (Service Level Agreement).
 • Identifisering av behov hos fylkeskommunene og kommunikasjon av videreutviklings ønsker.
 • Oppfølging av feilhåndtering iht. SLA og koordinering av behov for omprioritering og forbedringstiltak.
 • Koordinering og oppfølging ved sikkerhetshendelser som treffer flere fylkeskommuner.
 • Oppfølging av kontrakter mht. forvaltning og drift av integrasjonstestmiljø. Koordinering av nye behov knyttet til miljøer, og skaffe underlag til forhandlinger på vegne av fylkeskommunene for å sikre god tjenestekvalitet.
 • Jevnlig kontakt med fylkeskommunenes systemansvarlig for å følge opp fylkenes opplevelse av tjenestekvaliteten.
 • Oppgaver og ansvar kan endre seg etter selskapets behov.

Hva skal til for å lykkes?

For å lykkes og trives i stillingen må du ha god forståelse for IT og ITIL-rammeverket, samt kjennskap til andre relevante rammeverk og metoder. Det er videre ønskelig med relevant utdanning. God erfaring og praksis kan derimot kompensere for manglende utdanning. Vi ønsker oss at du har erfaring som serviceleder, prosjektleder eller lignende, og med utforming og oppfølging av IKT kontrakter og programvare. Kompetanse innen tjenestedesign, prosesskartlegging, prosessforbedring og gevinstrealisering vil være fordelaktig. Forståelse for samferdselssektoren vil også bli vektlagt. Du må videre ha god norsk formuleringsevne, både muntlig og skriftlig.

Vi oppfordrer også kandidater med annen tilsvarende erfaring og nyutdannede med relevant utdanning til å søke.

Din motivasjon og personlige egenskaper er også svært viktig for oss, og vil bli ilagt stor vekt. Om du er løsningsorientert, effektiv og god til å skape relasjoner og bygge nettverk, har du allerede gode forutsetninger for å lykkes. Selvstendighet, struktur og stor interesse for teknologi er andre sentrale nøkkelord for oss.

Hva vi kan tilby deg!

Vi tilbyr en spennende hverdag i et dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø, hvor du vil få være med på å forme og utvikle fremtidens digitale løsninger for fylkeskommunene.

Videre tilbyr vi:

 • En viktig rolle i et ledende IT- og digitaliseringsselskap.
 • En arbeidsplass som verdsetter og støtter din faglige utvikling, hvor du får arbeide med dyktige og engasjerte kollegaer i tverrfaglige team.
 • Gode muligheter til lære og videreutvikle deg gjennom å arbeide med varierte oppgaver og tjenesteområder, i tillegg til relevante kurs og sertifiseringer.
 • En fleksibel arbeidshverdag, fortrinnsvis fra vårt hovedkontor i Porsgrunn.
 • Trygge arbeidsforhold, konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Endring i arbeidsoppgaver og ansvar må påregnes da Vigo er i en etableringsfase.

Har du spørsmål til stillingen? Ta kontakt med seksjonsleder for samferdsel, Bjørn Harald Sti, på telefonnummer 469 42 978.

 

Se mer på finn.no

Del på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn