Accessibility Tools

Tastatur

Ledige stillinger: 2-3 Java-utviklere

Er du en engasjert Java-utvikler? Kunne du tenke deg å spille en viktig rolle i utviklingen av digitale løsninger som gjør offentlige tjenester bedre? Da bør du lese videre! Vi har flere ledige stillinger som Java-utviklere.

Vigo IKS har ledige stillinger for to til tre dyktige Java-utviklere til å bli med i vårt team av 18 utviklere. Vi søker etter personer med kompetanse innen Java-utvikling og som har en lidenskap for å skape gode, effektive og brukervennlige løsninger. Alle våre løsninger ligger åpent tilgjengelig, og vi søker etter personer som har en lidenskap for åpen kildekode og delingskultur.

Vi utvikler og leverer integrasjonsløsninger til landets fylkeskommuner og Oslo kommune, innenfor utdannings- og samferdselssektoren. Våre løsninger er brukt daglig av over 180 000 elever i den videregåendeskolen og i underkant av 100 000 ansatte over hele landet. I tillegg har vi flere sektorspesifikke tjenester.

Om stillingene

Som Java-utvikler vil du spille en viktig rolle i utviklingen av våre systemer og løsninger, og du vil jobbe tett med våre andre utviklere og fagressurser. FINT – Felles INTegrasjoner er hovedproduktet hos oss. Løsningen bygger på en felles informasjonsmodell som muliggjør utveksling av informasjon mellom ulike fagprogrammer som HR, økonomi, skoleadministrative systemer, eGrunnerverv, søknad om drosjeløyve, Riksantikvarens Digisak, arkivsystemer, Office 365 m.fl. De eldste løsningene er fra 2015 og oppdateres i disse dager til ny teknisk plattform. I dag har vi i underkant av 400 repositorier (https://github.com/FINTLabs), de fleste åpent tilgjengelig.

Vi bygger mikrotjenester i skyen, blant annet med Java, Spring Boot, Kafka, React, Azure, Kubernetes og Docker. Kundedrevet utvikling er sentralt for hvordan vi jobber. Etter tre måneder hos oss forventer vi at du commiter kode på daglig basis og bidrar aktivt i code reviews. Koden din er selvfølgelig lett å lese for kollegene dine.

For å opprettholde kvalitet og innovasjon gjennomfører vi faglige samlinger hver måned hvor både fast ansatte og konsulenter samles for deling av fagkompetanse. Vi oppfordrer deg også til å melde deg på et kurs eller en konferanse du ønsker å delta på, og når du kommer tilbake på jobb, har vi lyst til å høre om hva du har lært.

Utviklerne våre er fordelt på seks team som alle jobber smidig, noe organisasjonen og rammene rundt også er tilrettelagt for. Teamene er i stor grad autonome, så du får selvsagt være med på å påvirke valg av teknologi, arbeidsverktøy og ikke minst hvordan teamet skal jobbe for å oppnå målene som du har vært med på å lage. Selskapet har hovedkontor i Porsgrunn, men i dag sitter utviklerne våre i Kristiansand, Kragerø, Porsgrunn, Notodden, Halden, Hamar og på vårt nye avdelingskontor i Oslo! Vi tilbyr fleksibelt kontorsted og mulighet for hjemmekontor. Hvor sitter du i landet?

Vi har utviklet gode prinsipper og møteplasser for åpenhet og deling på tvers. For at alle skal være inkludert møtes vi hver dag til en virtuell kaffekopp og en felles virtuell lunsj på fredagene.

Du kan lese mer om historien til FINT i korte trekk her: FINT illustrert (fintlabs.no).

Hva skal til for å lykkes hos oss?

  • Du må være interessert i nye teknologier og ha et ønske om å utvikle deg videre
  • Trives med parprogrammering
  • Gode analytiske ferdigheter
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Du må kunne snakke og skrive norsk flytende

Vi tror du har:

  • Erfaring med objektorientert programmering, og da fortrinnsvis Java
  • Kjennskap til teknologiene vi benytter er en stor fordel
  • Det er ønskelig at du har kunnskap med utarbeidelse av moderne systemarkitektur
  • Kompetanse innen kontinuerlig utvikling
  • Bachelor- eller mastergrad. Manglende formell kompetanse kan kompenseres ved relevant erfaring

Hva kan vi tilby deg?

I Vigo IKS tilbyr vi lønn på nivå med sammenlignbare IT-virksomheter, og i tillegg har vi en god pensjonsordning. Vi er gode på distribuerte team og kontorer, så det hyggelige og uformelle arbeidsmiljøet merkes både digitalt og på kontoret. Utviklerne her beskriver Vigo IKS som et svært godt sted å jobbe. Som ansatt hos oss har du stor frihet i valg av utstyr, både operativsystem, mobiltelefon og tilleggsutstyr som tastatur eller mus.

Om Vigo IKS

Vigo IKS (interkommunalt selskap) ivaretar utvikling og forvaltning av fylkeskommunenes felles IT-systemer innen videregående opplæring, samferdsel m.m. Selskapet eies av fylkeskommunene og styres av et representantskap med et medlem fra hver fylkeskommune og et fra Oslo kommune, samt et styre. Vigo IKS har hovedkontor i Porsgrunn med 41 faste ansatte. Selskapet frikjøper ansatte fra fylkeskommunene ved behov.

Se annonsen på finn.no

Del på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn