Accessibility Tools

Nyheiter

Filtrer etter stikkord

Status HMSREG

Prosjektet byggherre HMS avsluttes og forvaltning og videreutvikling av HMSREG startes.
Les meir

Felles digital sensorsamling for sensorer i fag med lokalt gitt sensur

Fylkeskommunene og Novari IKS inviterer alle oppnevnte sensorer og faglærere i fag med lokalt gitt skriftlig eksamen våren 2024 til felles, faguavhengig sensorsamling. Samlingen er for sensorer og faglærer i alle fag. Deltakerne vil ikke bli delt inn i fagspesifikke grupper.
Les meir

Fylkeskommunenes tilgang til dokumentasjon fra Statens vegvesen

Fylkeskommunene bruker eldre dokumentasjon fra Statens vegvesen i sin nåværende saksbehandling. Novari har undersøkt hvor stort behovet er framover, og hva som er riktig lovgrunnlag for å be om tilgang til dokumentasjonen.
Les meir

Kartløsning publisert på Lærlingtorget

Lærlingtorget er en portal for de som ønsker læreplass og for bedrifter som ønsker lærlinger. Lærlingtorget blir forvaltet av Novari IKS.
Les meir

Ledige stillinger som utviklere i Novari IKS

Ønsker du å jobbe med digital utvikling for en ledende leverandør av integrasjonsløsninger? Vi har for tiden ledige stillinger som både backend og frontend utviklere.
Les meir

Pilotering av behovsstyringsprosessen: Hva er status? 

For en tid tilbake skrev vi om behovsstyringsprosessen og status i arbeidet med denne. Da fortalte vi samtidig at Novari IKS ønsker å prøve en case i prosessen for å hente erfaringer. Arbeidsutvalget til Kollegiet for utdanningsdirektører ga grønt lys til dette, og vi er nå klare til å starte planleggingen av piloten.
Les meir