Accessibility Tools

Nyheiter

Filtrer etter stikkord

Ledige stillinger som utviklere i Novari IKS

Ønsker du å jobbe med digital utvikling for en ledende leverandør av integrasjonsløsninger? Vi har for tiden ledige stillinger som både backend og frontend utviklere.
Les meir

Pilotering av behovsstyringsprosessen: Hva er status? 

For en tid tilbake skrev vi om behovsstyringsprosessen og status i arbeidet med denne. Da fortalte vi samtidig at Novari IKS ønsker å prøve en case i prosessen for å hente erfaringer. Arbeidsutvalget til Kollegiet for utdanningsdirektører ga grønt lys til dette, og vi er nå klare til å starte planleggingen av piloten.
Les meir

Når kommer den nye arkivloven?

Arkivloven vi har nå, er fra 1999 og ble egentlig formulert allerede i 1987. Den er dermed en lov som tar utgangspunkt i at all dokumentasjon er på papir. Behovet for ny arkivlov og oppdaterte forskrifter har vært diskutert lenge, og endelig skjer det noe. 
Les meir

Udir foreslår tiltak for å sikre en god gjennomføring av eksamen

Den raske utviklingen av kunstig intelligens skaper nye utfordringer for gjennomføring av eksamen i skolen. Udir foreslår flere konkrete tiltak for våreksamen 2024, og større endringer i eksamensordningen for de neste årene.
Les meir

Vegsøk – en enhetlig løsning for alle innbyggere

Novari IKS er en aktiv pådriver for digitaliseringen av den offentlige sektoren, og ikke minst oppfølgingen av regjeringens digitaliseringsstrategi: "Én digital offentlig sektor." Systemet Vegsøk er et godt eksempel på dette.
Les meir

Lansering av nye Qlik-apper for skoleledere og administratorer

Novari IKS har forvaltningsansvaret for Business Intelligence-verktøyet Qlik på vegne av fylkeskommunene. Verktøyet brukes innenfor seksjon utdanning på tjenesteområdene fagopplæring, inntak, oppfølgingstjenesten og skoleområdet.
Les meir