Accessibility Tools

Nyheiter

Filtrer etter stikkord

Vil du vera med å forvalta og vidareutvikla eit viktig nasjonalt IT-system?

Vigo IKS er i sterk vekst og søkjer no ein Vigo-tenesteansvarleg. Selskapet varetek utvikling og forvaltning av dei felles IT-systema frå fylkeskommunane innan utdanning, samferdsel og fellestenester.
Les meir

Arbeid med dei nye nettsidene våre går føre seg

Våre nye nettsider er publisert, men vi jobber fortsatt med både innhold og struktur. Skulle det være noe du ikke finner eller har du andre innspill, setter vi pris på om du tar kontakt med oss. Du vil finne det meste ved å benytte søk funksjonen. Send en mail til
Les meir

Nye nettsider lanseres

Torsdag 5.januar blir våre nye nettsider synlige for alle.
Les meir

Nye nettsider

Vi gleder oss til å lansere våre nye nettsider
Les meir

Ny nettside for Vigo IKS

Det er sett i gang eit arbeid med å laga nye nettsider for Vigo IKS. Ny nettside er forventa å publiserast ultimo desember 2022.
Les meir