Accessibility Tools

Vigoportalen

Vigo IKS har samla nettapplikasjonane sine på éin stad for å gi brukarane ei betre oversikt over kva Vigo IKS forvaltar innan VIGO-systemet. VIGO-portalen er i utgangspunktet ein administrativ portal til bruk for fylkeskommunane. Tilgang til dei enkelte applikasjonane i portalen kan krevja at du har ein brukarID.

Qlik-portalen

Vigo IKS har samla Qlik Sense og NPrinting tilgangane i denne portalen for å gi brukarane ei betre oversikt. Tilgangar blir styrt via VIGO i eigen fylkeskommune, ta kontakt med systemansvarleg. Opplæringsvideoar og annan nyttig informasjon ligg i Qlikteam for fylkeskommunane i Teams
Med enerett © 2024 Vigo IKS