Accessibility Tools

Representantskapet i Novari IKS

Representantskapet i Novari IKS møttes i Porsgrunn

Representantskapet er Novari IKS sitt øverste organ og selskapets øverste myndighet. Til vanlig møtes representantskapet på Gardermoen av praktiske årsaker, men nylig ble historiens første representantskapsmøte gjennomført i Novari IKS sine lokaler i Porsgrunn.

Hver av eierne, hver fylkeskommune og Oslo kommune, har sin valgte representant som sitter i representantskapet. ​Representantskapet behandler selskapets regnskap, budsjett, økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.​​

Etter ønske fra representantskapet selv, var medlemmene nylig samlet til en to – dagers samling ved vårt hovedkontor i Deltabygget i Porsgrunn.

Dag 1 bestod av en økt med Arild Stana fra Styreforeningen, som var med når representantskapet delte tanker og erfaringer rundt hva det betyr å være medlem i representantskapet. Dagen ble avsluttet med en workshop med tema strategi, tjeneste- og ansvarsområder.

Representantskapet i Novari IKS
Representantskapet i Novari IKS, fv: Børre Krudtå (Troms), Brynjard Rønningen (Østfold), Geir Hareide (Nordland), Bjørn Marthinsen (styreleder), Åsmund Berthelsen (Vestland), Anders Bjøru (Trøndelag), Sverre Osland (Akershus), Knut Lindland (Agder), Elisabeth G. Vingereid (Telemark), Gunnar B. Treidene (Vestfold) Ikke til stede da bildet bla tatt: Raymond Robertsen (Finnmark) (Innlandet, Møre og Romsdal og Buskerud var ikke tilstede på møtet denne gang.)

Dag 2 var det representantskapsmøte, du finner sakslisten med vedlegg her. 

I løpet av disse dagene ble det også noe tid til å bli kjent med ansatte i Novari IKS. Dette var også en av grunnene til at møtet ble lagt til Porsgrunn. Å kunne møtes og prate sammen på denne måten var noe både representantskapsmedlemmene og de ansatte opplevde som svært nyttig.

Vi takker representantskapet for to fine dager – og ønsker velkommen igjen!

Del på sosiale medium

Facebook
Twitter
LinkedIn