Accessibility Tools

Photo by Christin Hume, Unsplash

Skriftlig eksamen våren 2024

Mange spente elever i videregående opplæring, vil i dag 15. mai klokken 09.00, gjøres kjent med hvilke fag de skal opp i til skriftlig eksamen våren 2024.

Første eksamensdag er 21. mai og når siste eksamensdag er over den 31.mai, har omtrent 263 000 skriftlige eksamener blitt gjennomført i litt over 700 fagkoder.

Utdanningsdirektoratet, fylkeskommunene og Novari IKS har arbeidet i lang tid med å utarbeide gode eksamensoppgaver og oppnevne sensorer. Utdanningsdirektoratet, statsforvalter og fylkeskommunene har gjennomført og kommer til å gjennomføre en rekke samlinger for sensorer for å sikre en mest mulig rettferdig sensur.

Novari IKS ønsker alle kandidater, sensorer og eksamensmedarbeidere lykke til med skriftlig eksamen våren 2024.

Du kan lese mer om eksamen våren 2024 på Udir og Novari IKS sine nettsider:

Administrere eksamen | udir.no

Eksamen – Novari IKS (vigoiks.no)

Del på sosiale medium

Facebook
Twitter
LinkedIn