Accessibility Tools

Avtale mellom Vigo IKS og HMSREG

Status HMSREG

Prosjektet byggherre HMS avsluttes og forvaltning og videreutvikling av HMSREG startes.

2.mai 2023 signerte Novari IKS kontrakt med HMSREG. Les mer om det her.

Gjennom kontrakten som er inngått og løsningen som nå leveres til fylkeskommunene, har Novari IKS blant annet bidratt til følgende for samferdsel i fylkeskommunene:

 • Gitt fylkeskommunene mer for mindre.
  • Fylkeskommunene har fått mer funksjonalitet for en bedre pris enn fylkeskommunene ville fått hver for seg
 • Digitalisering av fylkeskommunens arbeidshverdag
  • Tid spart og økt kvalitet i fylkeskommunenes oppgaver innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og fylkeskommunenes oversikt over og oppfølging av forbruk og utslipp (Ytre miljø)
  • Novari bidrar til digital transformasjon i fylkeskommunene
 • Fylkeskommunene vil få mulighet til å bli en mer profesjonell byggherre
  • Fylkeskommunen kan nå ivareta lover og plikter innen SHA og ytre miljø på en bedre måte enn før

Det er siden den datoen jobbet systematisk og målrettet for leveranse og etablering av løsningen i 14 fylkeskommuner.

Hvordan har prosjektet jobbet?

Etter signering av kontrakt har det vært jobbet i ulike faser:

 • Konfigurering av løsning – Arbeid med felles nasjonalt malverk på tvers av fylkeskommunene
 • Pilotperiode og tilpassing av løsning
 • Godkjenningsprøve av løsningen
 • Opplæring og ibruktakelse i fylkeskommunene

Uværet Hans gjorde i august i fjor sitt til at oppstarten av pilot i Innlandet fylkeskommune måtte avlyses. Da snudde fylkeskommunene Vestland og Viken (Buskerud) seg svært raskt rundt og stilte med 2 pilotprosjekter hver. Etter dette har etableringen gått som planlagt.

Etter 6 uker med pilotering av løsningen gikk prosjektet i gang med test av løsningen. Testen ble utført av superressurser i flere fylker. I hele prosjektet har superressurser fra Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Viken og Innlandet stilt opp og jobbet iherdig for å få en god og dekkende løsning. 18.november 2023 kunne fylkene akseptere at løsningen var levert i henhold til kontrakt.

Arbeidet med etablering i de øvrige fylkeskommunene startet umiddelbart etter at løsningen var akseptert. De fylkeskommunene (Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark, Agder samt Viken fylkene) som ikke tidligere har benyttet HMSREG, var først ut og deretter fylkeskommunene (Rogaland, Vestfold og Telemark, Trøndelag samt Vestland) som tar i bruk nye moduler og funksjonalitet. De hadde en enklere versjon av HMSREG før Novari igangsatte prosjektet på vegne av alle fylkeskommunene.

Alle fylkeskommunene kunne starte med inntil 4 prosjekter hver og da helst en blanding av investeringsprosjekter og drift og vedlikeholdskontrakter. Opplæring ble gitt i den enkelte fylkeskommune og de fikk individuell støtte til etablering gjennom fire uker. Det er avholdt erfaringsworkshop og opplæring i analysemodul etter noe tids bruk. Avsluttende etableringsdag ble nådd 15. februar 2024. Prosjektet holder nå på å avslutte og vil gå over i forvaltning og videreutvikling fra uke 17, 2024.

Novari IKS vil rette en stor takk til prosjektleder Anne Johnsrud som har ledet prosjektet fra start i januar 2022. Uten innsatsen til superressurser og fylkeskommunene som stilte med pilotprosjekter, så hadde vi ikke lykkes i like stor grad som vi nå gjør. Superressursene har mottatt velfortjent kake og takk for sin innsats i prosjektet.

Bilde av 3 ansatte i HMS Rogaland som har fått kake
Mari Skogen med superressurskollegaer i HMS Rogaland var blandt dem som fikk kake levert på kontoret.

Arbeidet fortsetter

Nå starter en ny fase med forvaltning og videreutvikling av løsningen. Fram til sommeren vil vi holde kontakt med etableringslederne i fylkeskommunene. Fra sommeren av vil vi prøve ut en ny forvaltningsorganisasjon for løsningen. Vi er helt sikre på at det kun er den første toppen som er nådd og at mye jobb gjenstår i årene som kommer for å få en enda bedre løsning som dekker flere av behovene som fylkeskommunene har innen sitt arbeid med HMS.

Er det behov for kontakt med oss i Novari IKS send en e-post til

Del på sosiale medium

Facebook
Twitter
LinkedIn