Accessibility Tools

Seksjon

Teknologi

Vigo IKS Teknologi varetek utvikling og forvaltning av behovet frå fylkeskommunane for integrasjonar mellom fagsystema deira og tilgjengeleggjer data frå fagsystema. Dette for at dataa kan nyttiggjerast i ein større samanheng og til nye formål. Løysingane omfattar både ein informasjonsmodell med tilhøyrande API-er og tenester som blir nytta i saksbehandlinga i fylkeskommunane. Me utviklar tenester basert på konkrete bestillingar frå fylkeskommunane. Eksempelvis løysingar for søknad om drosjeløyve, arkivering av informasjon frå eksterne løysingar til arkivsystema og systema i fylka for å administrera og oppretta brukarkontoar.

Tenester frå seksjon teknologi

Her kjem det etter kvart informasjon om tenester frå seksjon teknologi.