Accessibility Tools

Tenester

Filtrer etter stikkord

Eksamenstenesta PAs

PAS-eksamen og PAS-prøver er UDIRS «nyrenoverte», digitale plattformer der ein planlegg, administrerer og gjennomfører sentralt gitt eksamen og ulike prøver i grunnskulen og vgo.
Les meir

FINT Arkiv

Tilgjengeliggjør informasjon i ditt foretrukne sak-/arkivsystem på en standardisert måte.
Les meir

FINT Betaling (Elevfakturering)

FINT Betaling er en webapplikasjon som lar brukere opprette og sende fakturaer til studenter. Med FINT Betaling kan du enkelt velge individuelle studenter eller grupper av studenter, velge produktene som skal faktureres og sende fakturaen til et eksternt system.
Les meir

FINT by Vigo

Leveransane frå FINT består av ein standardisert informasjonsmodell og API, som kan leggjast til grunn ved framtidige innkjøp av nye system (kravspesifikasjon), forbetring av eksisterande tenester og utvikling av nye tenester (digitalisering). Det vil gi generelle innsparingar og høgare kvalitet, fordi ting blir gjort éin gong og likt for alle fylkeskommunar.
Les meir

FINT Drosjeløyve

Felles nasjonal søknadsportal for drosjeløyve, hvor Vigo IKS håndterer informasjonsflyten mellom Altinn, søker og fagsystemene i fylkeskommunene.
Les meir

FINT Felleskomponent

FINT er felles fylkeskommunale integrasjoner og er etablerte felles prinsipper og standarder for integrasjoner. Dette omfatter en standardisert informasjonsmodell kombinert med tilgjengeliggjøring av informasjon gjennom åpne, programmerbare grensesnitt (API). Disse elementene – prinsipper, informasjonsmodell og API – samarbeider for å tilby en teknologi- og leverandørnøytral løsning. Sammen former de fylkeskommunenes felles integrasjonstrategi.
Les meir