Accessibility Tools

VIGO systemet

VIGO er et verktøy for søknad og administrasjon for videregående opplæring. VIGO eies av fylkeskommunene og forvaltes av Vigo IKS.
Sist endret: 5. april, 2024

VIGO systemet varetek søking og inntak til vidaregåande skule, og administrasjon av fagopplæring i arbeidslivet.