Accessibility Tools

Vilbli

Vilbli.no er en informasjonstjeneste på nett for søkere til videregående opplæring.
Sist endret: 7. mars, 2024

Vilbli presenterer informasjon om tilgjengelege vidaregåande utdanningsprogram og kva skular som tilbyr desse. Dessutan blir fagkombinasjonar viste og tilgjengelege utdanningsløp.

Målgruppene for vilbli.no er ungdom og vaksne som skal søkja vidaregåande opplæring og dessutan rådgivarar og foreldre. vilbli.no skal vera hovudkjelda til søkjarane til informasjon om vidaregåande opplæring.

vilbli.no gir informasjon om utdanningsprogram, programområde og yrke/kompetansar, i tillegg til informasjon om regelverk, inntakskrav, inntaksreglar og søknadsprosedyrar. Det er både generell informasjon og informasjon frå det enkelte fylket.

I januar kvart år blir skuletilboda for det kommande skuleåret tilgjengelege på vilbli.no (for nokre fylke er skuletilboda tilgjengelege før dette).

vilbli.no ble laget av fylkeskommunene, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og eies i dag av Novari IKS og fylkeskommunene. En del av datagrunnlaget hentes blant annet fra databasen i VIGO.

Besøk sidan her.