Accessibility Tools

Faggruppemøte

Tverrfaglig samarbeid: faggrupper for VIGO og vilbli.no

Faggruppene for VIGO videreutvikler VIGO tjenester i tråd med lover, regler og ønsker fra brukere. Det finnes faggrupper for inntak, fagopplæring, kodeverk, OT og Læreplassregnskap. Novari IKS og fylkeskommunene har også en faggruppe for vilbli.no, som bidrar til videreutvikling av informasjonstjenesten i tråd med eiernes ønsker. 

I det siste har Novari IKS jobbet med å harmonisere mandatene til alle faggruppene. Formålet med arbeidet er å standardisere, oppdatere og fornye.  

Faggruppene har møter med jevne mellomrom gjennom hele året, ut fra behov. Faggruppeledere har møter to ganger i året fordi det oppstår behov for å snakke på tvers av fagområder og oppdatere hverandre på prosjekter som er i gang i VIGO og på vilbli.no. Det er nyttig å snakke sammen og se ting i sammenheng. 

Ny opplæringslov og forskrift til opplæringsloven skaper nettopp et slikt behov for å snakke sammen på tvers av fagområdene. VIGO systemet må omprogrammeres, som følge av dette. Faggruppeledere møttes nylig for å snakke om blant annet konsekvenser av en slik omfattende endring for VIGO systemet.  

Hva betyr ny opplæringslov for VIGO? Betyr det at søkere får nye rettstyper? Hvordan skal “rekvalifisering” håndteres rent datateknisk? Hvordan skal systemet håndtere søking til modulstrukturert opplæring for voksne? Skal noen nye felt legges inn? Hvordan automatisere noe av dette? Hvordan skal dataflyten være? Hva må gjøres i VIGO systemet snarest og hva kan vente?  

Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål, men arbeidet er godt i gang. Ny lov og forskrift trer i kraft allerede 1. august 2024. 

Les mer VIGO videreutvikling og faggrupper – Novari IKS (vigoiks.no) 

Tekst: Natalia K.-Gundersen, VIGO tjenesteansvarlig 

Del på sosiale medium

Facebook
Twitter
LinkedIn