Accessibility Tools

Til deg som skal ta eksamen

Er du elev i videregående opplæring og skal ta eksamen, må du ta kontakt med din skole for nærmere informasjon om eksamen.

Er du privatist og skal melde deg opp til eksamen, må du ta kontakt med fylkeskommunene du skal melde deg opp til eksamen i. Oppmeldingen til eksamen for privatister gjøres i Privatistportalen. Du finner den ved å følge denne lenka: InSchool Privatist (visma.no)

Sist endret: 10. april, 2024

Tidlegare gitte eksamensoppgåver

Alle eksamensoppgåver og eksamensrettleiingar for sentralt gitt og lokalt gitt skriftleg eksamen etter LK20 finn du ved å følgja denne lenkja: Finn eksamensoppgåver (udir.no)

 

Slik førebur du deg

Har du fått med deg kva du burde gjera i forkant av eksamensdagen? Viss ikkje, sjå denne videoen:

Datoar for skriftleg eksamen

I eksamensplanen finn du eksamensdatoar for dei ulike faga. Datoar for sentralt gitt skriftleg eksamen finn du ved å klikka på denne lenkja Administrere eksamen (udir.no)

Datoar for lokalt gitt skriftleg eksamen finn du ved å klikka på eksamensplanar under.

Enkelte fag har førebuingsdag dagen før eksamen. Forberedelsedel til eksamen blir publisert på nettsida Eksamensinformasjon – Kandidat – Udir.no kl. 09.00 på førebuingsdagen.

Her er en oversikt over eksamensdatoer for lokalgitt skriftlig eksamen våren og høsten 2024

Hjelpemiddelordningen

I dei aller fleste faga er alle hjelpemiddel tillatne bortsett frå ope internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. Du kan lesa meir om hjelpemiddel på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Noen fag avviker fra denne regelen ved at det er restriksjoner på bruk av hjelpemidler, eller at det er spesielle hjelpemidler som kreves for å løse eksamensoppgaven. Du som skal ta eksamen kan sjekke hvilke krav det er til hjelpemidler og utstyr for eksamen i ditt fag ved å følge denne lenken Forside – Kandidat – Udir.no  Søk etter ditt fag ved å nytte fagkode eller fagnavn.

For deg som administrerer eksamen finner du en oversikt over hjelpemidler i de ulike fagene i eksamensplanen i Prøve og administrasjonssystemet (PAS)

For fag som blir gjennomført i nytt eksamens og prøvesystem, krevst det at kandidaten bruker eigen pc med nødvendig og oppdatert programvare. Sjå meir informasjon ved å følgja denne lenkja.

Nettressursar

Hjelpemiddelordningen til skriftlig eksamen

Den raske utviklingen av kunstig intelligens og stadig mer avanserte hjelpemidler skaper utfordringer i gjennomføringen av eksamen i videregående skole. Utdanningsdirektoratet arbeider sammen med fylkeskommunene for å finne gode løsninger for å hindre at kandidatene nytter ulovlige hjelpemidler under skriftlig eksamen. Dette for å sikre en god og rettferdig eksamen for alle. Et av tiltakene som blir innført er at fylkeskommunene har besluttet å redusere antall tilgjengelige nettsteder i den nasjonale nettressurslisten. I tillegg vil ressursene som står i listen bli kvalitetssikret helt frem til eksamen. Dersom det underveis i kvalitetssikringen oppdages feil eller at nettressursene inneholder ulovlige hjelpemidler som kunstig intelligens, vil disse kunne bli trukket fra listen.

Endring 26.02.2024: Vi har blitt gjort oppmerksom på at trinket.io ikke er et lukket programmeringsmiljø, men at det er mulig å gjøre kall fra et program du skriver i trinket  og ut på internett. Da kan man i prinsippet kommunisere, bruke KI og hvilke som helst ressurser man har lyst til å bruke, bla legge inn ledetekster og bruke chatGPT direkte inne i trinket.io Vi har derfor vært nødt til å fjerne nettsiden fra den nasjonale felleslisten.

Endring 10.04.2024: Den tyske nettordboken «Duden Wörterbuch» har vært på den nasjonale felleslisten over tillatte nettressurser i lang tid. Nylig la de til en ny funksjonalitet som dessverre gjør at ordboken ikke lenger kan være en tillatt nettressurs under skriftlig eksamen. Det er nå mulig å bestille et abonnement som gir eksamenskandidaten tilgang til KI-basert hjelp til tekstproduksjon. Verktøyet vil f.eks kunne reformulere hele tekstavsnitt. Dette er en tilleggstjeneste fra Duden som man må abonnere på, men for øyeblikket kan man teste tjenesten ut gratis i 7 dager uten å oppgi betalingsinformasjon. Det vil da være svært enkelt for en eksamenskandidat å aktivere tjenesten f.eks dagen før eksamen og så ha tilgang under eksamen. Vi er derfor nødt til å fjerne «Duden Wörterbuch» fra den nasjonale felleslisten. Listen som ligger på Novari IKS sine eksamenssider er oppdatert 10.04.24.

Nettressurslisten for eksamen våren 2024 finner du ved å følge denne lenken.

Nettressurslisten i txt format finner du ved å følge denne lenken.

Du finner mer informasjon om nettressurser på Udir sine sider ved å trykke på denne lenken

Har du spørsmål til nettressurs listen, ta kontakt med eksamenskontoret i din fylkeskommune eller send en epost til:

Du kan lese mer om tiltak for å sikre en trygg og rettferdig eksamen i pressemeldingene fra Udir den 13.02.2024. Du finner den ved å følge denne lenken.

Sensur av skriftlig eksamen

Fellessensur våren 2024 er 18., 19., 20. og 21. juni.

Då snakkar sensorane saman for å fastsetja endelege eksamenskarakter.

  • Ved sentralt gitt skriftlig eksamen skal prøvesvar sensureres av to sensorer. Statsforvalteren har ansvaret for å oppnevne sensorer.
  • Ved sentralt gitt skriftleg eksamen med lokal sensur skal prøvesvar sensurerast av to sensorar. Fylkeskommunen er ansvarleg for å utnemna sensorar.
  • For lokalt gitt skriftlig eksamen med lokal sensur skal prøvesvar sensureres av to sensorer, hvor den ene av sensorene kan være kandidatens faglærer. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for å oppnevne sensorer.

Du kan lesa meir om sensur ved å følgja denne lenkja: Sensurere eksamen (udir.no)

Klagebehandling

Dersom du ønskjer å klaga på resultatet av skriftleg eksamen blir klaga send til eksamensskulen. Klaga må sendast innan ti dagar etter at karakteren er gjord tilgjengeleg. Eksamensskulen registrerer klaga. Alle ordinære klager må vera registrert hos ansvarleg statsforvaltar eller fylkeskommune innan oppsette fristar.

Resultatet av klaga kan vera at eleven beheld karakteren, eller at eleven får ein betre eller dårlegare karakter. Skulen informerer eleven om resultatet av klaga.

Du kan lesa meir om klagebehandling ved å følgja denne lenkja: Administrere eksamen (udir.no)

Saknar du noko?

Me jobbar for tida med å overføra innhald til den nye nettsida vår. Det er derfor ei moglegheit for at det du leitar etter ikkje er å finna på denne sida, eller at det har vorte flytta til ei anna side.

Ver vennleg og ta kontakt med oss, så hjelper me kvarandre!