Accessibility Tools

Tastatur

Vil du delta på eksamenssamlingar våren 2023?

Er du oppgåveprodusent, skal vera sensor våren 2023 eller vurderer å bli sensor kan du melda deg på eksamenssamling.

Vigo IKS og fylkeskommunane vil våren 2023 arrangera eksamenssamlingar for alle fag med lokalt gitt skriftleg eksamen og lokal sensur. Samlingane vil vera digitale i Teams.
Hver samling dekkjer alle fag med lokalt gitt skriftleg eksamen innan gitte programområde.
Du kan melda deg på samlinga dersom du ønskjer å læra meir om eksamen, er oppgåveprodusent, skal vera sensor våren 2023 eller vurderer å bli sensor ved eit seinare høve.

eksamenssamling

Du finner tidspunkt for hver enkelt samling i påmeldingsskjemaet. Følg denne lenken for å melde deg på eksamenssamling https://forms.office.com/e/dtiaE9fdS7Samlingene

Kvar samling dekkjer fleire utdanningsprogram. Du bør melda deg på samlinga til det utdanningsprogrammet som faget ditt tilhøyrer.

Påmeldingsfrist er 31.mars

Velkommen til eksamenssamling.

Del på sosiale medium

Facebook
Twitter
LinkedIn