Accessibility Tools

Nyheter

Filtrer etter stikkord

Når kommer den nye arkivloven?

Arkivloven vi har nå, er fra 1999 og ble egentlig formulert allerede i 1987. Den er dermed en lov som tar utgangspunkt i at all dokumentasjon er på papir. Behovet for ny arkivlov og oppdaterte forskrifter har vært diskutert lenge, og endelig skjer det noe. 
Les mer

Udir foreslår tiltak for å sikre en god gjennomføring av eksamen

Den raske utviklingen av kunstig intelligens skaper nye utfordringer for gjennomføring av eksamen i skolen. Udir foreslår flere konkrete tiltak for våreksamen 2024, og større endringer i eksamensordningen for de neste årene.
Les mer

Vegsøk – en enhetlig løsning for alle innbyggere

Novari IKS er en aktiv pådriver for digitaliseringen av den offentlige sektoren, og ikke minst oppfølgingen av regjeringens digitaliseringsstrategi: "Én digital offentlig sektor." Systemet Vegsøk er et godt eksempel på dette.
Les mer

Lansering av nye Qlik-apper for skoleledere og administratorer

Novari IKS har forvaltningsansvaret for Business Intelligence-verktøyet Qlik på vegne av fylkeskommunene. Verktøyet brukes innenfor seksjon utdanning på tjenesteområdene fagopplæring, inntak, oppfølgingstjenesten og skoleområdet.
Les mer

Behovsstyringsprosessen; hva er det og hva er status?

I forbindelse med endringene i selskapsavtalen til daværende Vigo IKS, tok fylkeskommunene og nå Novari IKS (tidligere Vigo IKS) initiativ til å gjennomføre et prosjekt for å tydeliggjøre og strukturere samarbeidsformen mellom fylkeskommunene og Novari. Prosjektet fikk navnet behovsstyringsprosessen. Men hva er det og hva er status?
Les mer

Fra Vigo IKS til Novari IKS

Det interkommunale selskapet Vigo IKS skifter navn til Novari IKS. I denne saken kan du lese om årsaken til navnendringen.
Les mer