Til hovedinnhold

Utdanningsdirektoratet(Udir)

Høsten 2020 ble antall utdanningsprogram utvidet fra åtte til ti, og det ble innført fire nye utdanningsprogram.

Alle læreplanene vil bli fastsatt i løpet av våren 2021, og læreplanene innføres gradvis fram til høsten 2022.

Link til Udir sin side finner du her.

Alle valgfagene i grunnskolen får nye fagkoder. Informasjon om hvilke gamle fagkoder de nye erstatter finner du her.

Her kan du lese om overgangsordninger mellom gamle og nye læreplaner.

Vi fornyer alle læreplanene i skolen for å gjøre dem mer relevante for framtiden. Nye læreplaner skal tas i bruk trinnvis fra skolestart i 2020.

Den virtuelle matematikkskolen er et opplæringstilbud for elever på ungdomsskolen som trenger større utfordringer i matematikk.

Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som er i et arbeidsforhold. 

Her finner dere aktuelle rundskriv fra Utdanningsdirektoratet.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i tilbudsstrukturen for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene etter at forslag om endringer har vært på offentlig høring. Endringene vil gjelde fra skoleåret 2020-21.

Det innføres en ny ordning der elever fra Vg1 studiespesialisering kan gå over til Vg2 yrkesfag, og samtidig fullføre opplæringen på normert tid.

I tilbudsstrukturen for fag- og yrkesopplæringen finner vi fag som ivaretar tradisjonelle håndverksfaglige teknikker, metoder og materialer.

Godkjente friskoler skal ha hele landet som inntaksområde, og skal stå åpne for alle som fyller vilkårene for inntak til offentlige skoler. Ytterligere informasjon finner dere her.

Utdanningsdirektoratet har redegjort for reglene som gjelder inntak til videregående firskoler og hvilken dokumentasjon som kreves dersom eleven skal kunne tas inn utover ordinær treårig videregående skole.

Fra 1. august 2016 er det innført en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk. 

Utdanningsdirektoratet har lagt ut informasjon om omvalg.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler