Til hovedinnhold

Utdanningsdirektoratet(Udir)

Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som er i et arbeidsforhold. 

Her finner dere aktuelle rundskriv fra Utdanningsdirektoratet.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i tilbudsstrukturen for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene etter at forslag om endringer har vært på offentlig høring. Endringene vil gjelde fra skoleåret 2020-21.

Utdanningssdirektoratet har lagt ut info her.

Det innføres en ny ordning der elever fra Vg1 studiespesialisering kan gå over til Vg2 yrkesfag, og samtidig fullføre opplæringen på normert tid. Fylkeskommunene kan ta ordningen i bruk fra skoleåret 2018-2019.

Mer informasjon finner dere her.

I tilbudsstrukturen for fag- og yrkesopplæringen finner vi fag som ivaretar tradisjonelle håndverksfaglige teknikker, metoder og materialer. Fagene blir vurdert til å ha en kulturell verdi, som det av samfunnsmessige årsaker er viktig å videreføre, på tross av at fagene har et lite rekrutteringsbehov. 

Her finner der utfyllende informasjon.

Godkjente friskoler skal ha hele landet som inntaksområde, og skal stå åpne for alle som fyller vilkårene for inntak til offentlige skoler. Ytterligere informasjon finner dere her.

Utdanningsdirektoratet har redegjort for reglene som gjelder inntak til videregående firskoler og hvilken dokumentasjon som kreves dersom eleven skal kunne tas inn utover ordinær treårig videregående skole. Tolkinguttalelsen finner dere her.

Utdanningsdirektoratet har sendt ut Høring av endring i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen

Se også informasjon her.

Høringsfrist 4. september 2017.

Her finner dere informasjon vedr friskolene

  • Enhetlig registrering av data i videregående opplæring
  • Elevtall per 1. oktober og 1. april er grunnlag for beregning av tilskuddsberettiget elevtall
  • Trekk- og korreksjonsordningen – viktig rapportering av elevenes hjemfylke
  • Årlige innsamlinger
  • Rapportering til Lånekassen
  • Kvalitetssikring

Fra 1. august 2016 er det innført en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk. 

Rundskriv Udir-3-2016 omhandler disse reglene.

Ytterligere informasjon finner dere her.

På Udir ligger "Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen"

Hva sier regelverket om å forebygge fravær?

Utdanningsdirektoratet har lagt ut informasjon om omvalg. Den informasjonen finner du her. Vedrørende informasjon om hvilke fagkoder som skal skrives ut på dokumentasjonen ligger det eksempel her.

Utdanningsdirektoratet har lagt ut informasjon om praksiskandidatordningen.

Informasjon finner dere her

Kommuner og fylkeskommuner kan tilby mer grunnskoleopplæring til ungdommer som har rett til videregående opplæring, men som likevel har behov for mer grunnskoleopplæring. Her finner du mer informasjon.

I forskrift til opplæringsloven § 24 er det fastsatt bestemmelser om innføringstakt for Kunnskapsløftet og overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet. I forskriftens § 24-6 og § 24-9 er det delegert til Utdanningsdirektoratet å fastsette hvilke fag fra Reform 94 som kan erstatte fag i Kunnskapsløftet, og hvilke fag i Kunnskapsløftet som kan erstatte fag i Reform 94.

Utfyllende informasjon finner du her.

Voksne kan ha rett på grunnskoleopplæring eller videregående opplæring for voksne. Her finner du mer informasjon.

Utdanningsdirektoratet har lagt ut informasjon om nytt utdanningsprogram Medier og kommunikasjon som fra skoleråret 2016-2017 blir et studieforberedende utdanningsprogram. Les mer her.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler