Til hovedinnhold

Utdanningsdirektoratet(Udir)

Vi fornyer alle læreplanene i skolen for å gjøre dem mer relevante for framtiden. Nye læreplaner skal tas i bruk trinnvis fra skolestart i 2020.

Den virtuelle matematikkskolen er et opplæringstilbud for elever på ungdomsskolen som trenger større utfordringer i matematikk.

Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som er i et arbeidsforhold. 

Her finner dere aktuelle rundskriv fra Utdanningsdirektoratet.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i tilbudsstrukturen for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene etter at forslag om endringer har vært på offentlig høring. Endringene vil gjelde fra skoleåret 2020-21.

Det innføres en ny ordning der elever fra Vg1 studiespesialisering kan gå over til Vg2 yrkesfag, og samtidig fullføre opplæringen på normert tid.

I tilbudsstrukturen for fag- og yrkesopplæringen finner vi fag som ivaretar tradisjonelle håndverksfaglige teknikker, metoder og materialer.

Godkjente friskoler skal ha hele landet som inntaksområde, og skal stå åpne for alle som fyller vilkårene for inntak til offentlige skoler. Ytterligere informasjon finner dere her.

Utdanningsdirektoratet har redegjort for reglene som gjelder inntak til videregående firskoler og hvilken dokumentasjon som kreves dersom eleven skal kunne tas inn utover ordinær treårig videregående skole.

Fra 1. august 2016 er det innført en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk. 

Utdanningsdirektoratet har lagt ut informasjon om omvalg.

Utdanningsdirektoratet har lagt ut informasjon om praksiskandidatordningen.

Kommuner og fylkeskommuner kan tilby mer grunnskoleopplæring til ungdommer som har rett til videregående opplæring, men som likevel har behov for mer grunnskoleopplæring.

I forskrift til opplæringsloven § 24 er det fastsatt bestemmelser om innføringstakt for Kunnskapsløftet og overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet. I forskriftens § 24-6 og § 24-9 er det delegert til Utdanningsdirektoratet å fastsette hvilke fag fra Reform 94 som kan erstatte fag i Kunnskapsløftet, og hvilke fag i Kunnskapsløftet som kan erstatte fag i Reform 94.

Voksne kan ha rett på grunnskoleopplæring eller videregående opplæring for voksne.

Utdanningsdirektoratet har lagt ut informasjon om nytt utdanningsprogram Medier og kommunikasjon som fra skoleråret 2016-2017 blir et studieforberedende utdanningsprogram.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler