Til hovedinnhold

Utdanningsdirektoratet(Udir)

Veiledningen beskriver ordningen med fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring som trådte i kraft 1. august 2015

Her finner du oversikt over hvilke fremmedspråk du kan ta som privatist.

Elever kan få godkjent et skoleår fra utlandet som Vg1 eller Vg2.

Utdanningsdirektoratets brev av 15. april 2013 - Lærlinger som stryker på første og annen gangs fag- og svenneprøve.

Elever med sterkt nedsatt funksjonsevne eller elever som skal ha tegnspråklig opplæring, skal søke om fortrinnsrett ved inntak til videregående opplæring.

Definisjon av sentrale statistiske begreper for videregående opplæring.

Oversikt over utdanningsprogram og læreplaner i Kunnskapsløftet (Grep).

Nytt kapittel 6, om "Inntak til vidaregåande opplæring", i Forskrift til Opplæringslova er nå lagt ut på Lovdata.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler