Til hovedinnhold

Utdanningsdirektoratet(Udir)

Voksne kan ha rett på grunnskoleopplæring eller videregående opplæring for voksne.

Utdanningsdirektoratet har lagt ut informasjon om nytt utdanningsprogram Medier og kommunikasjon som fra skoleråret 2016-2017 blir et studieforberedende utdanningsprogram.

Utdanningsdirektoratet har lagt ut informasjon om nytt utdanningsprogam for Kunst, design og arkitektur.

Veiledningen beskriver ordningen med fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring som trådte i kraft 1. august 2015

Fra og med skoleåret 2015-2016 er arbeidslivsfag et ordinært tilbud på 8.-10. årtrinn som alternativ til fremmedspråk eller fordypning.

Utdanningsdirektoratet har lagt ut "Forsøk med én eller to karakterer i norsk" . Gjelder Vg1 og Vg2 i studieforeberedende utdanningsprogram.

Her finner du oversikt over hvilke fremmedspråk du kan ta som privatist.

Elever kan få godkjent et skoleår fra utlandet som Vg1 eller Vg2.

Utdanningsdirektoratets brev av 15. april 2013 - Lærlinger som stryker på første og annen gangs fag- og svenneprøve.

Elever med sterkt nedsatt funksjonsevne eller elever som skal ha tegnspråklig opplæring, skal søke om fortrinnsrett ved inntak til videregående opplæring.

Definisjon av sentrale statistiske begreper for videregående opplæring.

Oversikt over fag, utdanningsprogram og læreplaner i Kunnskapsløftet (Grep). Generell informasjon om Læreplanverket.

Nytt kapittel 6, om "Inntak til vidaregåande opplæring", i Forskrift til Opplæringslova er nå lagt ut på Lovdata.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler