Til hovedinnhold

Om Vigo IKS

Vigo IKS (interkommunalt selskap) ivaretar utvikling og forvaltning av fylkeskommunenes felles IT-systemer innen videregående opplæring, samferdsel og fellestjenester. På dette nettstedet gir Vigo IKS informasjon til ansatte i fylkeskommunene og Oslo kommune.

Selskapet eies av fylkeskommunene og styres av et representantskap med et medlem fra hver fylkeskommune og et fra Oslo kommune, samt et styre. Vigo IKS har hovedkontor i Porsgrunn med 25 fast ansatte. Selskapet frikjøper ansatte fra fylkeskommunene ved behov.

Arbeidsoppgavene er blant annet;

 • Anskaffelser og forvaltning av felles IT - løsninger 
 • Forvaltning og videreutvikling av VIGO Sentralbase
 • Utvikling av nytt skoleadministrativt system, Visma InSchool
 • Informasjonsarbeid til fylkeskommunene
 • Utvikling av løsning for arkivering av dokumenter fra fagsystemene til arkiv
 • Kvalitetssikring av elev- og lærlingdata

  Samarbeidsparter

 • Kunnskapsdepartementet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Lånekassen
 • Forsvaret
 • Statistisk sentralbyrå
 • Direktoratet for IKT i forvaltningen
 • KS
 • Diverse IT-leverandører 
Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler