Til hovedinnhold

Vigo IKS faggrupper

Her er en oversikt over Vigo IKS sine faggrupper med ledere og medlemmer.

Faggruppe VIGO Fagopplæring:

Øistein Ørseng, Vigo IKS/Viken fylkeskommune, Leder

E-post: oistein.orseng@ostfoldfk.no

Ragnhild Bertheussen, Troms og Finnmark fylkeskommune

E-post: ragnhild.bertheussen@tromsfylke.no

Grethe Juvik Lohne, Vestland fylkeskommune

E-post: grethe.lohne@hfk.no

Hege Svendsen, Rogaland fylkeskommune

E-post: Hege.svendsen@rogfk.no

  

Fagruppe VIGO Inntak og web

Kjartan Sande, Oslo kommune, Leder

E-post: kjartan.sande@ude.oslo.kommune.no

Randi Hagnes Røsæg, Trøndelag fylkeskommune

E-post: ranros@trondelagfylke.no

Svein Jarle Svedal, Vestland fylkeskommune

E-post: svein.jarle.svedal@sfj.no

Ståle Wold, Rogaland fylkeskommune

E-post: staale.wold@rogfk.no

Trude Riple, Vigo IKS/Vestland fylkeskommune

E-post: trude@vigodrift.no

 

Faggruppe VIGO Teknisk

Svein Håkon Skulstad, Vigo IKS, Leder

E-post: svein@vigodrift.no

Stein Lier, Viken fylkeskommune

E-post: stein.lier@akershus-fk.no

Ragnar Kvithyll, Trøndelag fylkeskommune

E-post: ragnar.kvithyll@stfk.no

Jan Roar Skaar, Viken fylkeskommune

E-post: jan.roar.skaar@ostfoldfk.no

 

Faggruppe VIGO Kodeverk

Trude Riple, Vigo IKS/Vestland fylkeskommune, Leder

E-post: trude@vigodrift.no

Jarl W. Alnæs, Oslo kommune

E-post: jarlw.alnas@ude.oslo.kommune.no

Rønnaug Hansen, Innlandet fylkeskommune

E-post: ronnaug.hansen@hedmark.org

Øistein Ørseng, Viken fylkeskommune

E-post: oistein.orseng@ostfoldfk.no

 

Faggruppe Vilbli 

Janne Furuly, Viken fylkeskommune

E-post: janne.furuly@akershus-fk.no

Lene Røland,  Vestfold og Telemark fylkeskommune

E-post: lene.roland@tfk.no

Hege Fagerli, Viken fylkeskommune

E-post: hege.fagerli@afk.no

Jarl W. Alnæs, Oslo kommune

E-post: jarlw.alnas@ude.oslo.kommune.no

Mille Paasche-Aasen, LEX

E-post: mille.paasche-aasen@lex.no

Vigdis Margrethe Hoven, Vigo IKS, Leder

E-post: vigdis@vigodrift.no

Brynjulf Bøen, Vigo IKS

E-post: brynjulf@vigodrift.no

 

Faggruppe VIGO Voksen 

John Kristiansen, Vigo IKS/Innlandet fylkeskommune, Leder

E-post: john.kristiansen@oppland.org

Ketil Tokstad, Trøndelag fylkeskommune

E-post: ketil.tokstad@stfk.no

Siv Tone Slettbakk, Nordland fylkeskommune

E-post: siv.tone.slettbakk@nfk.no

Siv Ellen Eie Stornes, Rogaland fylkeskommune

E-post: siv.ellen.eie.stornes@rogfk.no

 

Faggruppe OT

Ågot Espeland (leder), Viken fylkeskommune

agot.espeland@bfk.no

Laila Helen Tretnes Nielsen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Laila.helen.tretnes.nielsen@mrfylke.no

Jan Øyvind Snørteland, Rogaland fylkeskommune

jan.oyvind.snorteland@rogfk.no

Vigdis Margrethe Hoven, Vigo IKS

Vigdis@vigodrift.no

Eksamensgruppe PAS/PGSD

Bente Gimmestad, Vestland fylkeskommune

bente.gimmestad@hfk.no

Silja Holbæk-Hanssen, Viken fylkeskommune

silja.holbak-hanssen@afk.no

Hanne Holtan, Oslo kommune

Hanne.Holtan@ude.oslo.kommune.no

Mats Nesmann, Agder fylkeskommune

Mats.nesmann@vaf.no

Siv Olsen, Viken fylkeskommune

siv.olsen@afk.no

Jan Roger Vollan, Troms og Finnmark fylkeskommune

jan.roger.vollan@tromsfylke.no

Einar Hoem, Møre og Romsdal fylkeskommune

Einar.hoem@mrfylke.no

Vigdis M. Hoven, Vigo IKS

vigdis@vigodrift.no

Kvalitetsgruppe eksamen

Mats Nesmann, Agder fylkeskommune

mats.nesmann@vaf.no

Geir Solberg, Innlandet fylkeskommune

geir.solberg@hedmark.org

Janne Sørensen, Viken fylkeskommune

janne.sorensen@akershus-fk.no

Ingunn Barli, Trøndelag fylkeskommune

ingbar@trondelagfylke.no

Beate Karlsen, Troms og Finnmark fylkeskommune

Beate.Karlsen@tromsfylke.no

Olav Langeid, Rogaland fylkeskommune

Olav.Langeid@rogfk.no

Vigdis M. Hoven, Vigo IKS

vigdis@vigodrift.no

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler