Til hovedinnhold

Vigo IKS faggrupper

Her er en oversikt over ulike faggrupper som koordineres av Vigo IKS.

Kvalitetsgruppe eksamen

Kvalitetsgruppen arbeider med å utvikle kvaliteten i lokalt gitt skriftlig eksamen, samt jobber for et godt samarbeid mellom fylkeskommunene i forhold til oppgaveproduksjon og sensur av eksamen. 

Vigdis M. Hoven, Vigo IKS

vigdis.hoven@vigoiks.no

Mats Nesmann, Agder fylkeskommune

mats.nesmann@agderfk.no

Geir Solberg, Innlandet fylkeskommune

geir.solberg@innlandetfylke.no

Olav Langeid, Rogaland fylkeskommune

Olav.Langeid@rogfk.no

Beate Karlsen, Troms og Finnmark fylkeskommune

Beate.Karlsen@tffk.no

Ingunn Barli, Trøndelag fylkeskommune/Vigo IKS

ingbar@trondelagfylke.no

Merete Hamran, Trøndelag fylkeskommune

merham@trondelagfylke.no

Janne Sørensen, Viken fylkeskommune

jannesor@viken.no

Einar Hoem, Møre og Romsdal fylkeskommune

einar.hoem@mrfylke.no

Brukergruppen PAS/EPS

Brukergruppen arbeider med å kvalitetssikre PAS, samt at de er med å videreutvikle systemet for å ivareta lokalt gitt skriftlig eksamen. 

Vigdis M. Hoven, Vigo IKS

vigdis.hoven@vigoiks.no

Mats Nesmann, Agder fylkeskommune

Mats.nesmann@afk.no

Einar Hoem, Møre og Romsdal fylkeskommune

Einar.hoem@mrfylke.no

Jan Roger Vollan, Troms og Finnmark fylkeskommune

jan.roger.vollan@tffk.no

Ingunn Barli, Trøndelag fylkeskommune/Vigo IKS

ingbar@trondelagfylke.no

Siv Olsen, Viken fylkeskommune

sivo@viken.no

Beate Karlsen, Troms og Finnmark fylkeskommune

beate.karlsen@tffk.no

Nettressursgruppen

Nettressursgruppen jobber med å oppdatere og kvalitetssikre hvilke felles nettbaserte hjelpemidler vi har tillatt til bruk under skriftlig eksamen.

Elin Sofie Ek-Jacobsen, Viken FK

eline@viken.no

Elisabeth Aune, Nordland FK

eliaun@nfk.no

Lars Pedersen, Troms og Finnmark FK 

lars.pedersen@tffk.no

Phillip Kaspersen, Agder FK

Phillip.Kaspersen@agderfk.no

 

Analyseteamet i Vigo IKS

Analyseteamet utvikler felles Qlik Sense apper for fylkeskommunene til statistikk, analyse og rapportering, koordinerer utviklingsgruppene og forvalter Qlik-løsningen.

Ranveig Gule, Ranveig.gule@vigoiks.no

Ola Brustad, Ola.Brustad@vigoiks.no

Hans Skjøthaug, Hans.skjothaug@vigoiks.no

Hege Svendsen, Hege.svendsen@vigoiks.no

Mats Molberg, Mats.molberg@vigoiks.no

Faggruppe VIGO Fagopplæring

Øistein Ørseng, Vigo IKS/Viken fylkeskommune, Leder

E-post: oisteinor@viken.no

Ragnhild Bertheussen, Troms og Finnmark fylkeskommune

E-post: ragnhild.bertheussen@tffk.no

Grethe Juvik Lohne, Vestland fylkeskommune

E-post: grethe.lohne@vlfk.no

Hege Svendsen, Rogaland fylkeskommune

E-post: Hege.svendsen@rogfk.no

  

Fagruppe VIGO Inntak og web

Kjartan Sande, Viken fylkeskommune, Leder

E-post: kjartan.sande@osloskolen.no

Randi Hagnes Røsæg, Trøndelag fylkeskommune

E-post: ranros@trondelagfylke.no

Svein Jarle Svedal, Vestland fylkeskommune

E-post: svein.jarle.svedal@vlfk.no

Ståle Wold, Rogaland fylkeskommune

E-post: staale.wold@rogfk.no

Trude Riple, Vigo IKS/Vestland fylkeskommune

E-post: trude.riple@vigoiks.no

     

Faggruppe VIGO Kodeverk

Trude Riple, Vigo IKS/Vestland fylkeskommune, Leder

E-post: trude@vigodrift.no

Jarl W. Alnæs, Oslo kommune

E-post: jarlw.alnas@ude.oslo.kommune.no

Rønnaug Hansen, Innlandet fylkeskommune

E-post: ronnaug.hansen@innlandetfylke.no

Øistein Ørseng, Viken fylkeskommune

E-post: oisteinor@viken.no

 

Faggruppe Vilbli 

Vigdis Margrethe Hoven, Vigo IKS, Leder

E-post: vigdis.hoven@vigoiks.no

Janne Furuly, Viken fylkeskommune

E-post: jannef@viken.no

Lene Røland,  Vestfold og Telemark fylkeskommune

E-post: lene.roland@vtfk.no

Jarl W. Alnæs, Oslo kommune

E-post: jarl.alnaes@ude.oslo.kommune.no

Brynjulf Bøen, Vigo IKS

E-post: brynjulf.boen@vigoiks.no

 

Faggruppe VIGO Voksen 

John Kristiansen, Vigo IKS/Innlandet fylkeskommune, Leder

E-post: john.kristiansen@innlandetfylke.no

Ketil Tokstad, Trøndelag fylkeskommune

E-post: ketil.tokstad@tfk.no

Siv Tone Slettbakk, Nordland fylkeskommune

E-post: siv.tone.slettbakk@nfk.no

Siv Ellen Eie Stornes, Rogaland fylkeskommune

E-post: siv.ellen.eie.stornes@rogfk.no

 

Faggruppe OT

Ågot Espeland, Viken fylkeskommune, Leder

agote@viken.no

Laila Helen Tretnes Nielsen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Laila.helen.tretnes.nielsen@mrfylke.no

Jan Øyvind Snørteland, Rogaland fylkeskommune

jan.oyvind.snorteland@rogfk.no

Vigdis Margrethe Hoven, Vigo IKS

Vigdis@vigodrift.no

         

 

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler