Til hovedinnhold

Høy aktivitet på fagopplæringsområdet i VIGO

Faggruppa for fagopplæring har flere utviklingsoppgaver som ferdigstilles denne våren;

 • Kvalitetssjekk av bedriftsregisteret før det opprettes i VIGO
 • Innhenting av mer omfattende og kvalitetssikret bedriftsdata fra Brønnøysundregisteret
 • Kvalitetssikring av bedriftsdata i VIGO Opplæring med muligheter for utlisting og oppdatering
 • Løsning som gjør at fylkesadministratorer kan logge på via VIGO Bedrift og se alle Prøvenemndene i FylkesAdm modulen. Dette gir fylkesadministratorene en bedre mulighet til å supportere nemdene
 • Oppretter en mulighet for at søkere til læreplass kan svare på Generelt tilbud om fagopplæring i skole

 

Høsten 2020 vil faggruppa jobbe videre med følgende prosjekter;

Prosjekt «Lærlingapp»

Dette er en app som gir mulighet for toveis-kommunikasjon mellom lærling, opplæringskontoret og fylkeskommunen. Den vil inneholde lærekontrakt med all relevant informasjon i tillegg til prøve. Det vil bli satt ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide en kravspesifikasjon.

 

Prosjekt «Læreplassregnskap»

Det er ønskelig for skolene å kunne registrere og ha Læreplassregnskapet samt noen identifiserings -, kartleggings - og oppfølgingspunkter for elevene på yrkesfag i VIGO. Faggruppa vil utrede mulighetene for å holde oversikt over: ​

 • Bedriftsnettverk​
 • Samarbeidsavtaler ​
 • Karriere og interessekartlegging​
 • YFF, oppfølging i YFF​
 • Søknad til læreplass​
 • Formidling til læreplass​
 • Elever som vil kunne ha utfordringer med å få læreplass

 

Prosjekt «Læreplassgarantist»

En læreplassgaranti betyr at elever med ungdomsrett som har fullført og bestått Vg2 er garantert en læreplass. Bedriftene som stiller opp som Læreplassgarantister vil få en svært viktig rolle i arbeidet med å unngå frafall og gi ungdommene den utdanningen de ønsker. Samarbeidsavtalene vil gi fylkeskommunen en oversikt over hvor den har læreplasser og i hvilke fag det er ledige plasser.

 

Prosjekt Kartlegging/prognose av opplæringskapasitet - LPLASSPROG

Dette vil være en løsning for å innhente, behandle og vise prognose over antatt behov/kapasitet for læreplasser 4-5 år frem i tid. Data hentes inn fra lærebedrifter og opplæringskontorer.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler