Til hovedinnhold

Innføring av nytt eksamens- og prøvesystem til lokalt gitt skriftlig eksamen

Utdanningsdirektoratet har anskaffet et nytt prøve og eksamenssystem som også skal brukes til lokalt gitt skriftlig eksamen som fylkeskommunene har ansvar for. Det nye systemet støtter alle stadier av en prøve eller eksamen, og erstatter i stor grad dagens løsninger (PGSD, PGSA, PGSC og PGSF) for sentralt og lokalt gitt skriftlig eksamen samt prøver. I tillegg støtter systemet ny funksjonalitet som sensur, analyse og resultathåndtering.

For å sikre at behovene i norsk utdanningssektor er dekket på en tilfredsstillende måte, utvikler leverandøren av systemet i tillegg noe funksjonalitet på bestilling fra Udir. Da dette er en internasjonal leverandør, vil funksjonaliteten som er utviklet for oss i Norge også bli tilgjengelig for andre land. Det betyr også at funksjonalitet som er utviklet for andre, kan bli tilgjengelig for oss. 

Fra våren 2021 vil implementeringen av det nye digitale eksamenssystemet være i gang. Sentralt gitt eksamen i fagene engelsk og matematikk (nye fagkoder) startet opp våren 2021. Våren 2022 vil alle fagene i LK20 med lokalt gitt skriftlig eksamen bli produsert og gjennomført i det nye eksamens- og prøvesystemet. Heldigitale eksamener og prøver vil si at alt arbeidet med eksamen og prøver digitaliseres, hele veien fra oppgaveutvikling til gjennomføring og vurdering. 

Heldigitale eksamener og prøver gir muligheter for flere og mer varierte oppgavetyper, bedre utprøvinger av oppgaver, automatisk vurdering av enkelte oppgaver, og ikke minst at kravene for universell utforming blir ivaretatt.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler