Accessibility Tools

Seksjon

Samferdsel

Seksjon Samferdsel i Vigo IKS ivaretar felles IKT-tjenester innenfor Samferdsel i fylkeskommunene og ble opprettet tidlig i 2022. Behovet oppsto som et resultat av regionsreformen 01.01.2020, der fylkeskommunene overtok ansvaret for den praktiske veiadministrasjonen på fylkesvei. Seksjonen har etablert en bred portefølje av IT-systemer, løsninger og avtaler.

Seksjon samferdsel

Velg hva du vil lese mer om i menyen under.