Accessibility Tools

Mer om seksjon samferdsel

IT-systemer, løsninger og avtaler dekker de aller fleste fagområder på samferdselsområdet, med unntak av kollektiv. Eksempel på oppgaver som støttes er: 

  • Planlegging og prosjektering av nye veianlegg 
  • Bygging av nye veianlegg og ivaretagelse av HMS og seriøsitet 
  • Forvaltning av fylkesvei som søknader om avkjørsler, oppsetting av skilt, arrangementer som sykkelritt, tungtransport, trafikksikkerhetstiltak med mer
  • Drift og vedlikehold av fylkesvei som brøyting, asfaltering og oppmerking, kantklipp, mindre forbedringer av veien, tunnel vask, grøntanlegg, akutte hendelser, styring av driftsentreprenører med mer 

Systemene og løsningene gir brukerne i fylkeskommunene tilgang til nødvendige IT-systemer for å kunne utføre sine oppgaver på en god og effektiv måte. Resultatet av arbeidet er at fylkeskommunene har tilgang på over 150 ulike IT systemer og løsninger som samlet har flere tusen brukere. For Seksjon Samferdsel i Vigo IKS innebærer dette oppgaver som anskaffelse, egenutvikling, forvaltning og forbedring av felles IT-systemer og løsninger for alle fylkeskommunene. 

Sist endret: 7. mars, 2024

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!

Sidenavigasjon