Accessibility Tools

Portefølje

Tekst kommer

Sist endret: 7. mai, 2024

Produktområder

NVDB

Produkteier: David Hosen, Carl Aaby

 • NVDB (inkl. datafangst)
 • Vegdata.no
 • NVDB – registreringsløsning
 • Vegkart.no

Utbygging

Produkteier: Marianne Ramdal Nesset

 • Powel
 • Kvalink
 • Labsys
 • eRoom
 • HMSREG – verktøy for oppfølging av seriøsitet, HMS og miljøpåvirkning i bygg- og anleggsbransjen

Forvaltning

Produkteier: Bjørn Harald Sti

 • Trafikkdatasystemet
 • Truls/Trine
 • Vegbilder innsyn
 • Vegsøk
 • Trafikksikkerhetsinspeksjon

Informasjonsforvaltning og innebygd arkivering

Produkteier: Vanja Valjord

 • MIME360
 • ISY Road
 • Samhandlingsløsning
 • Bevaring av arkiver fra SVVs fagsystemer
 • HMS
 • GIS

Drift og Vedlikehold

Produkteier: Øystein Reppesgård

 • ISY Road
 • Elrapp
 • Brutus
 • Vegviseren
 • A-nota
 • Trygg tunnel
 • Plania tunell
 • Funk-Ra
 • Rosita
 • PMS

Eiendom

Produkteier: David Hosen

 • eGrunnerverv

Plan/prosjektere

Produkteier: Marianne Ramdal Nesset

 • Focus
 • Trimble (rammeavtale)
 • Anslag
 • GUDB
 • Rapportweb

Vegovervåkning

Produkteier: Carl Aaby

 • VTS-Hendelselogg
 • SCADA
 • Vegvær
 • Datainnsamlingsnettet
 • Automasjonsnettet
 • Målestasjonsregisteret
 • Telia

GIS

Produkteier: David Hosen

 • ArcGIS
 • FYSAK

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!

Sidenavigasjon