Accessibility Tools

Behovstyringsprosessen pilot

Behovsstyringsprosessen er rammeverket som fylkeskommunene har utviklet for å enes om hvilke felles nye digitaliseringsbehov de skal løse i fellesskap. Behovsstyring er en strukturert prosess for hvordan et behov identifiseres, vurderes og besluttes før fylkeskommunene sender en bestilling til Novari IKS.

For tiden er behovsstyringsprosessen i en pilotfase hos Novari IKS.

Målet med piloten er å teste om behovsstyringsprosessen, slik den er foreslått i forprosjektet, fungerer etter hensikten. Novari IKS vil også få erfaringer med hva det innebærer av ressurser og kompetanse å være et mottaksapparat for behovene og eventuelt ta et prosessansvar.

Under bildet finner du link til vår første prototype på et skjema som fylles ut av en fylkeskommune som har besluttet å sende inn et behov til Novari, der behovet bør løses i felleskap av fylkeskommunene.

Prototypen er i test. Du er velkommen til å teste det ut. Vi vil kontakte deg på epost etter vi har mottatt behovet.

Bilde av bærbare pcer på et bord
Illustrasjonsfoto: Marvin Meyer/Unsplash

Her finner du skjemaet.

Hvordan opplevde du å fylle ut skjema?

Send oss gjerne dine erfaringer rundt

  • Hva fungerte bra?
  • Var det noen spørsmål du savnet?
  • Andre kommentarer?

Erfaringene dine sender du til oss på epost til  eller

 

Les tidligere saker om behovstyringsprosessen her:

Sist endret: 10. april, 2024

Savner du noe?

Vi jobber for tiden med å overføre innhold til den nye nettsiden vår. Det er derfor en mulighet for at det du leter etter ikke er å finne på denne siden, eller at det er blitt flyttet til en annen side.

Vennligst ta kontakt med oss, så hjelper vi hverandre!

Sidenavigasjon