Til hovedinnhold

Ny Qlik portal våren 2020

Ny Qlikportal

Vigo IKS har våren 2020 etablert en ny skybasert teknisk løsning i Microsoft Azure. Qlik - applikasjonene er nå webbaserte og ligger på utsiden av Citrix, noe som skal gi en raskere og bedre brukeropplevelse.

Det jobbes fortløpende med å overføre data og modeller/apper fra gammel løsning til ny løsning. I tillegg vil applikasjonen NPrinting bli gjort tilgjengelig for fylkeskommunene. Qlik NPrinting er en applikasjon hvor brukeren kan generere og distribuere statiske rapporter, samt automatisere disse jobbene. I NPrinting Newsdesk kan en abonnere på faste rapporter. Qlik NPrinting baserer rapportene på data fra QlikView eller Qlik Sense, hvor dataintegriteten ivaretas, og støtter såkalt betinget rapportering. Dette gjør at rapporter i valgfritt format også kan sendes basert på hendelser i datagrunnlaget. Vigo IKS jobber nå sammen med leverandør og pilotfylker for å teste den nye løsningen. Det vil bli sendt ut mer informasjon når løsningen er ferdigstilt og tilgjengelig for alle brukere, ca. aug/sept..

    

Her finner du en presentasjon av den nye Qlik løsningen, oversikt over tiltak for kompetanseheving m.m: Presentasjon med informasjon om ny Qlikløsning.

         

Qlik er et svært allsidig verktøy for arbeidslister, kvalitetsoppfølging, statistikk og analyse av fylkeskommunens egne data. Med QlikView og Qlik Sense kan skole - og fylkesadministrasjonen holde bedre oversikt over status og utvikling. QlikView og Qlik Sense skal sikre at fylkeskommunene kjenner sine data minst like godt som aktører som bestiller data fra fylkeskommunene for å presentere sine egne statistikker, enten det er SSB eller Utdanningsdirektoratet. Bruken av Qlik kan bidra til økt bevissthet om hva dataene brukes til, og på sikt bidra til at registreringshåndboken følges enda bedre. Qlik - applikasjonene er levert av Visma bWise, og forvaltes av Vigo IKS på vegne av fylkeskommunene.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler