Til hovedinnhold

Versjonsinformasjon

1.5.0 er siste versjon lagt ut 7.2.2020

Start/Glemt-portal

Endringer
 • WebService for å søke etter emailadresser etter samme mal som username (Feature 297)
 • Siden må vise stillingstype (rolle), enhet, e-post og UPN (Feature 342)
 • Som administrator ønsker jeg under tilgangskontroll å kunne hente skoler, klasser og andre undervisningsgrupper og koble disse til roller (Feature 279)
 • Som bruker ønsker jeg under fanen Start/glemt-koder å kunne søke opp og administrere de skolegruppene jeg er gitt tilgang til (Feature 280)
 • "Intitial Flow" på Provisioning siden har mer beskrivende navn og mer hjelpetekst (Feature 167)
Feilrettinger
 • Start/glemt koder må også vises når du kun har lesetilgang. Sette nye koder krever skrivetilgang (BUG 308)
 • Feilmelding i angularJS på VigoBAs Config web siden (BUG 328)
 • Newtonsoft.Json versjon missmatch på websiden (BUG 371)

Brukeradmin-portal

Endringer
 • Brukergrensesnitt for å reservere e-postadresse for gjentatt bruk (Feature 303)
 • Må kunne sette hva som skal være default «Enhet» selv (Feature 345)
 • ADFS basert pålogging (OAuth mot Azure AD) er nå mulig (Feature 299)
 • Websiden må vise stillingstype (rolle), enhet, e-post og UPN (Feature 342)
 • Som bruker ønsker jeg under fanen Start/glemt-koder å kunne søke opp og administrere de skolegruppene jeg er gitt tilgang til (Feature 280)
 • Som ikt-ansvarlig ønsker jeg å kunne styre internettilgangen til alle gruppene (basis-, fag- og eksamengrupper) jeg er gitt tilgang til, uavhengig av hvilke grupper jeg er lærer for (Feature 305)
 • Funksjon for å unngå å sende aktiveringskode flere ganger etter hverandre (Feature 347)
 • Vise stillingstype (rolle), enhet, e-post og UPN (Feature 342)
 • Som administrator kan man under Tilgangskontroll hente skoler, klasser og andre undervisningsgrupper og koble disse til roller (Feature 279)
 • Som bruker/superbruker kan man på Start/glemt-koder søke opp og administrere de skolegruppene man er gitt tilgang til (Feature 280)
Feilrettinger
 • Appsetting key "siteAdmin" mangler i web.config for vigobas-portal (BUG 295)
 • Organisasjonsstruktur vises ikke under "Tilgangsstyring/Avdelinger" i portalen med Agresso/FINT orgdata (BUG 294)
 • Filtrering fungerer ikke i listen ved søk på ressurs (BUG 313)
 • Skaleringsproblemer for websiden (BUG 317)
 • Vise medlemmer i grupper (BUG 315)
 • Lag ny og send kode fungerer ikke på portalen selv om man har tilgang (BUG 369)
 • Send ny aktiveringskode timeout blokkering på "lag ny" knappen henger igjen fra forrige bruker selv om man søker opp ny bruker før 20 sek (BUG 391)
 • I tilgangskontrollen må man ha skrive-tilgang til sin egen profil for og få tilgang til portalen. Hvis man kun har lesetilgang later det til at man ikke får tilgang (BUG 304)
 • Brukerportalen aktiveringskoder - feil formatering (BUG 376)
 • Midlertidig bruker - feil i skjema for opprettelse (BUG 375)
 • "ADFS basert pålogging" - FeideMFA gir 401 Unauthorized (BUG 386)
 • Packman GIF på ressurser elementet stopper ikke å gå (BUG 350)
 • Brukerimport tilgang via tilgangsstyring bør bare være en skrive-tilgang (BUG 292)
 • Start/glemt koder må også vises når du kun har lesetilgang (BUG 308)

Webservices

Endringer
 • Ny WebService for emailadr etter samme mal som username (Feature 297)
Feilrettinger
 • Start/glemt koder må også vises når du kun har lesetilgang. Sette nye koder krever skrivetilgang (BUG 308)
Installskript
 • Oppdatert til 1.5.0

Kjente feil

 • Visma HRM MA agent oppdaterer brukere kun i selskap 1

1.4.2

Dato 4.10.2019

Viktig info

 • .Net Framework må oppdateres til v4.7 da alle agenter er oppdatert til .Net v4.7
 • Kopier inn og overskriv alle dll-filer fra "downloads\extensions" mappen, til MIM extensions mappen

Feilrettinger

Installasjonsskript
 • Bruker som opprettes med tilganger til startweb manglet domene i brukernavnet
 • Feil under installasjon med skript dersom det var mellomrom i filbane for installfiler
Konfigureringsfeil i Feide MA
 • Flyt fra MV til Feide MA gikk fra feil MV-attributt basOrgUnitRef i stedet for eduPersonOrgUnitDN

Feature

 • Installasjonsskriptet har støtte for versjon 1.4.2 med mulighet for oppgradering fra 1.3.X og 1.4.X
 • Endret agenter til NewtonSoft 12.0.2 bibliotek der dette er i bruk

1.4.1 

 • PIFU MA
  • Håndtering av kontaktlærere også for SATS uttrekk
  • GruppeID i lowercase i urn for Grepkoder
 • Ny funksjonalitet i PIFU MA
  • Membership groups knyttet til organisasjonsenhet (skole)
 • Visma HRM MA
  • personIdHRM kan byttes med personDN for å få unike DN med flere selskaper
  • Simple eksport støtter mer funksjonalitet iht til Visma HRM dokumentasjon
  • "Webservice - Security Maintainance v 1.0.5"
  • støtter eksport (add/delete) av flg attributter
   • Email
   • workPhone
   • workMobile
   • Alias
   • Initials (kun add dersom det ikke eksisterer)     
 • IMS MA
  • Sjekker for flere null verdier på gruppe og person ved eksport

1.3.2 er siste versjon lagt ut 30.11.2018

Dette er en hotfix versjon hvor følgende elementer er rettet opp.

 • Bug 266 - Feil Org-navn i web.config for start/glemt portal
 • Bug 267 - Activationcodes mangler i web.config for vigobas webportal
 • Bug 270 - Userprinicipalname value mangler i start/glemt portal
 • Bug 271 - Groupseries mangler i VigoBAS-Util databasen
 • Bug 272 - Messenger service kan ikke koble til /Messages/Email.svc
 • Bug 274 - IE gir CSS feil på vigobas webportal
 • Install skript
  • Inneholder Negotiate context option
  • Fix windows authentication på start/glemt portal under installasjon
  • Tilpasset migrateDBversion i config.json til 1.3.2

1.3.1 erstattet av versjon 1.3.2

1.1 versjonen er sluppet med følgende utvidelser.

 • Glemt og start portal
 • Feide 2-faktor

1.2 versjonen levert.

 • Støtte for følgende HR-systemer:
  • Agresso
  • Bluegarden
  • Visma Enterprise
 • Støtte for eksisterende SAS løsninger
 • Støtte for eksisterende LMS-er (noe gjenstår, grupper)
 • Brukeradministrasjonsweb
 • Start og glemt portal
 • Feide 2-faktor autentisering
 • Styring av tilgang til internett (beta)

1.3 versjonen er klar

Det har tatt litt lengre tid enn forventet å få ferdig versjon 1.3, dette skyldes at det var 2 store forbedringer som vi ønsket å få med i denne versjonen.

Det ene var et skikkelig rammeverk for oppgradering (og nedgradering) av database, noe som i fremtiden vil gjøre det mye enklere og oppgradere VigoBAS til nyeste versjon.

Det andre er et installasjonsscript som kan installere store deler av løsningen, noe som kutter kraftig ned på tid/kunnskap som kreves for å installere løsningen, samtidig som det reduserer muligheten for feilkonfigurering.

Dere får tilgang til løsningen via Slack kanalen vigo. Under general finner dere et script. Scriptet er satt opp til å laste ned siste versjon av VigoBAS som nå bygges og pakkes 3 ganger i uken ,slik at eventuelle bugfixer som oppdages i denne versjonen vil bli oppdatert fortløpende.

Nytt i versjon 1.3

 • Forbedret innstallasjonsverktøy og rutiner.
 • Nytt rammerverk for håndtering av databaser
 • VigoBAS-Config
 • Versjonsnummer på regler
 • Timestamp på regler
 • Mulighet for å Enable/Disable Provisioning Regler.
 • VigoBAS-Services
 • Div. forbedring
 • VigoBAS-Portal
 • Mulighet for å sette hovedenhet for en person (krever data som bare Agresso MA leverer akkurat nå.)
 • Mulighet for å søke opp ressurser og be om tilgang.
 • Forbedret endring av Visningsnavn
 • Forbedret min side
 • Muliget for å låse hvike felter brukeren selv kan endre
 • Applikasjonstilgang (Ennå i en tidlig fase)
 • Glemt/Start Portal
 • Enklere redigering av navn på fylkeskommune

Versjon 1.3.1

Denne versjonen er en mellom release hvor feil i 1.3 er rettet. Installasjonsskriptet er forbedret og det har vært en gjennomgang av koden slik at de har samme versjon. 

Versjon 1.4

Arbeidet med versjon 1.4 er påbegynt og vil inneholde to store endringer. Arbeidet med tilgangs-/rollestyring vil bli sluttført i denne versjonen. Endringene er:

 • Støtte for FINTs API vil bli utviklet. Dette vil bl.a. erstatte gjeldene integrasjoner med de tre HR-systemene som p.t. er støttet.
 • Støtte for VIS, elev informasjon (PIFU)
Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler