Til hovedinnhold

VIGO Opplæring

Her finner dere informasjon om VIGO Opplæring.

VIGO Opplæring Inntak består av følgende funksjoner:

·         Inntakssystem for videregående opplæring

·         Tilbudsstruktur/klasseordningsregister for fylkeskommunene

·         Saksbehandlerverktøy for inntak av elever etter fortrinnsrett, individuell

          behandling, minoritetsspråklige og poenginntak.

·         Database for elever innen videregående opplæring, privatister, voksenopplæring

          og fylkeskommunale fagskoler.

·         Standarddokumentverktøy

·         Systemparameterfunksjoner

·         Eksport av inntaksdata til videregående skoler

·         Import av elev-, programområder-, fag- og karakterdata for personer i

          videregående opplæring.

·         Statistikk og rapporteringsverktøy for sentrale og lokale rapporteringer

     

VIGO Opplæring Fagopplæring består av følgende funksjoner:

·         Database for lærlinger/lærekandidater, lærebedrifter, faglige

          ledere, prøvenemndsmedlemmer

·         Saksbehandlingsverktøy for fagopplæringen

·         Registrering av lærekontrakter og opplæringskontrakter

·         Registrering av fag-/svenne- og kompetanseprøver

·         Utskrift av fag- og svennebrev

·         Utskrift av kompetansebevis og vitnemål for fagopplæring

·         Masseregistrering av intensjonsavtaler

·         Standarddokumentverktøy

·         Statistikk og rapporteringsverktøy ved sentrale og lokale

          rapporteringer

·         Formidlingssystem for søkere til læreplass

·         Bedriftsregister, prøvenemndsadministrasjon

·         Bruk av NVB-kontrollmotor for kvalitetssikring av fagopplæring

          og dokumentasjon

·         Eksportfunksjon av vitnemål til Nasjonal Vitnemål database (NVB)

·         Oppslag mot lokale databaser for skoleadministrative system

          i fylkeskommunene

      

Felles for begge modulene er:

·         Tilgangskontroll (med særtilganger)

·         Skole-, bedrifts-, programområde- og fagkoderegister

·         Folkeregisteroppslag for ajourhold av personopplysninger (søker,

          elev, lærling og lærekandidat)

·         Historiske data for søkere, elever, voksne, privatister, lærlinger,

          lærekandidater og praksiskandidater

·         Inneholder oppslagsregistre som i hovedsak kommer fra VIGO

          Kodeverksbase

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler