Til hovedinnhold

Dokumentbase

Her finner du veiledninger om ulike temaer som gjelder VIGO opplæring.

Trykk på lenken til temaet du trenger informasjon om:

Dokumentet viser regler for poengberegning i VIGO
Poengberegning

Det er utarbeidet et grensesnitt for utveksling av data mellom VIGO og Utdanningsdirektoratet (Udir).
Grensesnitt mellom VIGO og Udir

Det er utarbeidet grensesnitt mellom VIGO, Utdanningsdirektoratet (Udir) og Statistisk Sentralbyrå (SSB) for statistikk om videregående opplæring.
Grensesnitt mellom VIGO og Udir/SSB

Det er utarbeidet grensesnitt for alle overføringer mellom VIGO og de skoleadministrative systemene (SAS).
Grensensnitt mellom VIGO og de skoleadministrative systemene

Grensesnittet viser hvilke data i VIGO Kodeverk som sendes ut fra VIGO Kodeverksbase. Kodeverket kommer fra Grep (Den nasjonale databasen for fag, læreplaner og opplæringstilbud i grunnopplæringen), Nasjonalt Skoleregister (NSR) og VIGO.
Grensenitt mellom VIGO/SAS og Grep

Grensesnitt for overføring av data fra VIGO til vilbli.no.
Grensesnitt mellom VIGO og Vilbli.no

Dokumentet viser regler for beregning av elevstatus i VIGO.
Beregning av elevstatus på elevkurset

Dokumentet gjelder endringer i Opplæringslova som trådte i kraft 01.08.2017.
Endringene gjelder rett til videregående opplæring for ungdom ("Ungdomsretten"), nærmere bestemt:
* tidsrommet for uttak av ungdomsretten
* omfanget av rettsutvidelse ved omvalg
Kravspesifikasjon lovendring

Dokumentet videre regler for beregning av utvidet rett etter omvalg og avviksfag.
Utvidet rett

Dokumentet viser regler for beregning av rett.
Beregning av rett

Dokumentet viser regler for beregning av kursprosenten på elevkurset.
Beregning av kursprosent på elevkurs

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler