Til hovedinnhold

vilbli.no 2013–2014 og informasjonsmateriell om videregående opplæring

vilbli.no 2013–2014 ble åpnet 15. oktober. Vi har sendt ut e-post til alle skoler med informasjon til rådgiverne om vilbli.no 2013–2014, PowerPoint-presentasjon, MinID, foreldrefolderne, vilbli.no-plakatene og hefteutsendelse (Vil bli noe-hefter). Vi håper dere i tillegg kan informere rådgivere i deres fylke når dere har informasjonsmøter med dem.

Til lokale redaktører i vilbli.no
Til inntaksledere

1. Informasjon til rådgivere i fylket om foreldrefolderne, vilbli.no-plakatene, hefteutsendelse, vilbli.no, PowerPoint-presentasjon og MinID

Som et ledd i informasjons- og markedsføringsarbeidet har vilbli.no-prosjektet også i år laget foldere til foreldre/foresatte om vilbli.no, vigo.no, Lånekassen og MinID. Foreldrefolderene er nå trykket og sendt ut til skolene. Kostnader til foreldrefoldere dekkes av vilbli.no-prosjektet.

Foreldrefolderen finnes også i pdf-format på vilbli.no:
radgiver.vilbli.no/?Artikkel=016426

 • Vi har sendt ut e-post til alle skoler med informasjon til rådgiverne om vilbli.no 2013–2014, PowerPoint-presentasjon, MinID, foreldrefolderene, vilbli.no-plakatene og hefteutsendelse (Vil bli noe-hefter).
 • Vi håper dere i tillegg kan informere rådgivere i deres fylke om nedenstående punkt A–D når dere har informasjonsmøter med dem.

A. Foreldrefolderne

 • Mottakere: Grunnskoler med 10. trinn
 • Antall: Noen flere enn antall elever på 10. trinn på den enkelte skole
 • Målform: Bokmål eller nynorsk
 • Bruk: Rådgiver deler ut foreldrefolderen til foreldre/foresatte på 10. trinns foreldremøte om videregående opplæring. Dersom rådgiveren ikke skal holde foreldremøte, eller har holdt foreldremøte, deles foreldrefolderen ut til elevene på 10. trinn.
 • Formål: Foreldre/foresatte og elever får informasjon om vilbli.no, vigo.no, Lånekassen, MinID og søknadsprosessen. Samtidig er dette en påminnelse til rådgiverne om disse nettstedene.

B. Plakater

Skolene oppfordres til å bruke plakatene de fikk tilsendt i 2010.

 • Mottakere i 2010: Grunnskoler med 10. trinn og videregående skoler
 • Antall i 2010: 5 stk. til hver skole
 • Målform: Bokmål eller nynorsk
 • Bruk i år: Rådgiver på skolen henger opp de samme plakatene på skolene i år. (Plakatene skal kunne brukes i flere år).
 • Formål: Elevene får informasjon om vilbli.no.

C. Utsendelse og restopplag

 • Til skoler i fylker som har bestilt heftet Vil bli noe! 2013-2014: Foreldrefoldere har blitt sendt ut sammen med de bestilte heftene.
 • Til skoler i fylker som ikke har bestilt heftet Vil bli noe! 2013-2014: Foreldrefoldere har blitt sendt ut til skolene i egne forsendelser.

Skolene henvender seg til inntakskontoret dersom de trenger flere hefter eller foreldrefoldere.
Inntakskontoret kontakter Pedlex dersom det er behov for flere hefter eller foreldrefoldere.

D. vilbli.no, PowerPoint-presentasjon og MinID

15. oktober 2012 åpnet nettstedet http://www.vilbli.no informasjon om skoleåret 2013–2014.

Vi minner om at det er laget en presentasjon i PowerPoint (og pdf) som kan brukes til å informere elever og forsatte om videregående opplæring og søking på vigo.no med MinID. Presentasjonen er tilgjengelig på radgiver.vilbli.no, se:
radgiver.vilbli.no/?Artikkel=016420

Les mer om å bruke MinID for å søke videregående opplæring på vigo.no:
radgiver.vilbli.no/?Artikkel=016427

2. Overføring av skoletilbud til vilbli.no

 • Vi benytter den sentrale eksporten av skoletilbud fra Vigo til vilbli.no. Eksport og import er automatisert, slik at vilbli.no henter inn skoletilbudene fra Vigo hver natt. I praksis vil et tilbud som oppdateres i Vigo være synlig på vilbli.no dagen etter (tilbudet synkroniseres inn til sentralbasen i Vigo om natten, og importeres til vilbli.no tidlig om morgenen).
 • Når klasseordningen er klar for publisering på vilbli.no er det viktig at dere haker av for «KLASSEORDNING_KLAR» på skillearket «Parametre» i 5S001 i Vigo. Når denne haken er satt vil klasseordningen og senere endringer i klasseordningen bli oppdatert på vilbli.no daglig.
 • Husk at dere i Vigo fortsatt må hake av for hvert enkelt tilbud som skal med på vilbli.no (dvs. fjerne haker for tilbud som det ikke er relevant å vise på vilbli.no).
 • Les mer i artikkelen Innstillinger i klasseordningen for skoletilbud som skal med på vilbli.no

3. Oppdatering av vilbli.no

Til slutt vil vi minne om at fylkets informasjon på vilbli.no nå bør være oppdatert og publisert. vilbli.no 2013–2014 ble åpnet 15. oktober.

Ta kontakt med oss i Pedlex dersom dere trenger hjelp til å oppdatere fylkets informasjon! Dere er også velkommen til oss i Teatergata 1 i Oslo for hjelp og veiledning.

 

Lykke til med informasjonsarbeidet!

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler