Til hovedinnhold

vilbli.no 2015–2016 og informasjonsmateriell om videregående opplæring

vilbli.no 2015–2016 ble åpnet 15. oktober. Vi sender ut e-post til alle skoler med informasjon til rådgiverne om vilbli.no 2015–2016, PowerPoint-presentasjon, MinID, foreldrefolderene, vilbli.no-plakatene og hefteutsendelse (Vil bli noe-hefter). Vi håper dere i tillegg kan informere rådgivere i deres fylke når dere har informasjonsmøter med dem.

Til lokale redaktører i vilbli.no
Til inntaksledere

1. Informasjon til rådgivere i fylket om foreldrefoldere, plakater, vilbli.no, PowerPoint-presentasjon og MinID

Som et ledd i informasjons- og markedsføringsarbeidet har vilbli.no-prosjektet også i år laget foldere til foreldre/foresatte om vilbli.no, vigo.no, Lånekassen og MinID. I tillegg har vi laget en ny vilbli.no-plakat, denne gangen med hele strukturkartet for skoleåret 2015–2016. Foreldrefolderene og plakatene er nå trykket og sendt ut til skolene. Kostnader dekkes av vilbli.no-prosjektet.

 • Vi sender ut e-post til alle skoler med informasjon til rådgiverne om vilbli.no 2015–2016, PowerPoint-presentasjon, MinID, foreldrefolderene, vilbli.no-plakatene og hefteutsendelse (Vil bli noe-hefter).
 • Vi håper dere i tillegg kan informere rådgivere i deres fylke om nedenstående punkt A-F når dere har informasjonsmøter med dem.
 • Hvert fylke har fått 300 ekstra foreldrefoldere og 35 ekstra plakater som dere kan dele ut til skoler som trenger flere foreldrefoldere eller plakater. Ta kontakt med Pedlex dersom dette restopplaget ikke strekker til.

A. Foreldrefolderne

 • Mottakere: Grunnskoler med 10. trinn
 • Antall: Ca. 25 % flere enn antall elever på 10. trinn på den enkelte skole. Antallene er beregnet ut fra antall elever på 9. trinn skoleåret 2013–2014. Vi har brukt elevtallene som er rapportert inn til GSI, og fordelingen på målform (bokmål og nynorsk) er også gjort ut fra elevtallene i GSI.
 • Målform: Bokmål eller nynorsk
 • Bruk: Rådgiver deler ut foreldrefolderen til foreldre/foresatte på 10. trinns foreldremøte om videregående opplæring. Dersom rådgiveren ikke skal holde foreldremøte, eller har holdt foreldremøte, deles foreldrefolderen ut til elevene på 10. trinn.
 • Formål: Foreldre/foresatte og elever får informasjon om vilbli.no, vigo.no, Lånekassen, MinID og søknadsprosessen. Samtidig er dette en påminnelse til rådgiverne om disse nettstedene.
 • Foreldrefolderen finnes også i pdf-format på vilbli.no:
  http://radgiver.vilbli.no/?Artikkel=019977

B. Plakater

Plakatene viser strukturen i videregående opplæring for skoleåret 2015–2016 og viser til vilbli.no.

 • Mottakere: Grunnskoler med 10. trinn og videregående skoler
 • Antall: 5 stk. til hver skole
 • Målform: Bokmål eller nynorsk
 • Bruk i år: Rådgiver på skolen henger opp plakatene på skolene i år.
 • Formål: Elevene får informasjon om vilbli.no og strukturen i videregående opplæring.

C. Utsendelse og restopplag

 • Til skoler i fylker som har bestilt heftet Vil bli noe! 2015-2016: Foreldrefoldere har blitt sendt ut sammen med de bestilte heftene.
 • Til skoler i fylker som ikke har bestilt heftet Vil bli noe! 2015-2016: Foreldrefoldere har blitt sendt ut til skolene i egne forsendelser.
 • Skolene henvender seg til inntakskontoret dersom de trenger flere hefter, foreldrefoldere eller plakater. Hvert inntakskontor har fått 300 ekstra foreldrefoldere og 35 ekstra plakater.
 • Inntakskontoret kontakter Pedlex dersom det er behov for flere hefter, foreldrefoldere eller plakater.

D. vilbli.no 2015–2016

15. oktober 2014 åpnet nettstedet www.vilbli.no informasjon om skoleåret 2015–2016.

E. PowerPoint-presentasjon om videregående opplæring

Vi minner om at det er laget en presentasjon i PowerPoint (og pdf) som kan brukes til å informere elever og forsatte om videregående opplæring og søking på vigo.no med MinID. Presentasjonen er tilgjengelig på radgiver.vilbli.no, se: http://radgiver.vilbli.no/?Artikkel=019608

F. Hjelp til vigo.no og MinID

Rådgiver kan finne mer om vigo.no og MinID samt presentasjon med skjermbilder av innlogging, søking og svar på vigo.no i eget menypunkt på radgiver.vilbli.no: http://radgiver.vilbli.no/?Artikkel=019612

2. Overføring av skoletilbud til vilbli.no

 • Vi benytter den sentrale eksporten av skoletilbud fra Vigo til vilbli.no. Eksport og import er automatisert, slik at vilbli.no henter inn skoletilbudene fra Vigo hver natt. I praksis vil et tilbud som oppdateres i Vigo være synlig på vilbli.no dagen etter (tilbudet synkroniseres inn til sentralbasen i Vigo om natten, og importeres til vilbli.no tidlig om morgenen).
 • Når klasseordningen er klar for publisering på vilbli.no er det viktig at dere haker av for «KLASSEORDNING_KLAR» på skillearket «Parametre» i 5S001 i Vigo. Når denne haken er satt vil klasseordningen og senere endringer i klasseordningen bli oppdatert på vilbli.no daglig.
 • For hvert enkelt tilbud kan dere styre om det skal vises på vilbli.no eller ikke.
 • Les mer i artikkelen Innstillinger i klasseordningen for skoletilbud som skal med på vilbli.no

3. Overføring av bedriftstilbud til vilbli.no

4. Oppdatering av vilbli.no

Til slutt vil vi minne om at fylkets informasjon på vilbli.no nå bør være oppdatert og publisert. vilbli.no 2015–2016 ble åpnet 15. oktober.

Ta kontakt med oss i Pedlex dersom dere trenger hjelp til å oppdatere fylkets informasjon! Dere er også velkomne til oss i Teatergata 1 i Oslo for hjelp og veiledning.

 

Lykke til med informasjonsarbeidet!

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler