Accessibility Tools

Seksjon

Teknologi

Vigo IKS Teknologi ivaretar utvikling og forvaltning av fylkeskommunenes behov for integrasjoner mellom deres fagsystemer og tilgjengeliggjør data fra fagsystemene. Dette for at dataene kan nyttiggjøres i en større sammenheng og til nye formål. Løsningene omfatter både en informasjonsmodell med tilhørende API-er og tjenester som benyttes i saksbehandlingen i fylkeskommunene. Vi utvikler tjenester basert på konkrete bestillinger fra fylkeskommunene. Eksempelvis løsninger for søknad om drosjeløyve, arkivering av informasjon fra eksterne løsninger til fylkenes arkivsystemer og system for å administrere og opprette brukerkontoer.

Tjenester fra seksjon teknologi

Her kommer det etter hvert informasjon om tjenester fra seksjon teknologi.